Rezultati i vlerësimit

Rezultati i vlerësimit është përcaktimi i zonave të vlerës dhe niveleve të vlerës dhe llogaritja e një vlere të vlerësuar për secilën  pronë. Këtu mund të lexoni më shumë rreth asaj se si prezantohet rezultati.

Vlera e vlerësuar

Vlera e vlerësuar është baza për tatimin në pronë. Ajo përcaktohet në intervale të rregullta. Ju mund t’a shihni atë në certifikatën tuaj të vlerës së vlerësuar në shërbimet tona elektronike.

Certifikata e vlerës së vlerësuar

Certifikata e vlerës së vlerësuar nxjerret për secilën njësi pas secilit vlerësim. Ajo tregon se si është vlerësuar prona juaj.

Hartat e zonave të vlerës

Zonat e vlerës dhe nivelet  e vlerës paraqiten në harta të zonave të vlerës.

Shihni vlerat e vlerësuara

Vlerat e vlerësuara janë informata publike. Ju mund t’i shihni ato në shërbimet tona elektronike.

Copy link
Powered by Social Snap