Žalbe i zahtev za ispravke


Ako nešto pogrešno nađete u rečunu poreza na imovinu ili sa sertifikatom o procenjenoj proceni, imate pravo da podnesete žalbu ili zahtev za ispravku. Da biste uticali na procenjeni porez tekuće godine, morate podneti žalbu ili zahtev za ispravku najkasnije do 31. Mart.

Da biste imali uticaja na poresku procenu za tekuću godinu, morate podneti žalbu ili zahtev za ispravku najkasnije do 31. Mart.

Ako smatrate da je nešto u računu poreza na imovinu ili sertifikatu o proceni pogrešno, ili  je oporezivanje ili procena poreza zasnovana na netačnim informacijama, možete podneti žalbu ili zahtev za ispravku.

31. Mart je važan datum koji trebate imati na umu.

Žalbe

Zadnji datum za podnošenje žalbe je 31. Mart. Žalbe koje će biti odobrene će uticati na porez tekuće godine.

Zahtev za ispravku

Zahtev za ispravku može se podneti u bilo koje doba godine.

  • Ako se ona podnese najkasnije do 31. Mart poreske godine – tretiraće se kao žalba i sve odobrene izmene će takođe uticati na procenjeni porez tekuće godine.
  • Ako se podnese nakon 31. Mart – bilo kakve izmene odobrene u registru će uticati samo na procenu poreza naredne godine.
  • Ako se podnese nakon 31. Oktobra – tretiraće se kao žalba za narednu poresku godinu. ¹

Postoje 4 različita oblika:

Više o svakom obrascu, možete pročitati u nastavku.

Ako nešto nije tačno o procenjenoj vrednosti imovine i to vodi do pogrešne procene poreza, morate podneti dve žalbe:

  • Žalba na Sertifikat procenjene vrednosti (kako bi se osiguralo da je vrednost tačna, i prema tome osnova za porez na imovinu za naredne godine tačna)
  • Žalba na račun (za korekciju u odnosu na procenjeni porez tekuće godine).

Imajte na umu da čak i ako ste podneli žalbu ili zahtev za ispravku, još uvek morate platiti porez, novčane kazne i dugove prema Računu.

Predaja obrazaca

Žalbe možete predati vaše žalbe lično ili putem pošte :

Opštinskoj kancelariji za protokolisanje u kojoj se nalazi imovina

Uvek možete podneti svoje žalbe ili zahteve za ispravku opštinskoj kancelariji za protokolisanje, bez obzira da li će se njima rukovoditi u opštini ili Ministarstvu finansija

Ispravku

U kancelariji za protokolisanje Ministrarstva finansija

Svoje žalbe možete podneti kancelariji za protokolisanje Ministarstva finansija u sledećim slučajevima:

  • Protiv Uverenje o procenjenoj vrednosti
  • Žalba protiv odluke opštine na vašu žalbe
  • Žalbe protiv drugih akata izdatih od strane Ministarstva finansija

¹ Procenjeni porez se zasniva na podacima u evidenciji na dan karakteristike, a to je 30. Novembar. Zahtev za ispravku koji je podnesen nakon 31. Oktobra ne može se obraditi pre 30. Novembra. To podrazumeva  da se porez može procenjivati na osnovu starih, netačnih informacija u registru. Prema tome, račun koji primite u januaru može biti netačan, ali će vaš zahtev za ispravku biti tretiran kao žalba. Ova žalba, ako bude odobrena, dovest će do ponovne procene poreza na računu.

Copy link
Powered by Social Snap