Odlaganje datuma za žalbu i plaćanje prve rate

Zbog nastale situacije koju je stvorio Covid-19 i problema sa izdavanjem i distribucijom računa za porez na imovinu, datumi za podnošenje žalbi i plaćanje prve rate su odloženi. Poslednji datum za žalbu za 2020. godinu – 31. MajZadnji datum isplate prve rate za 2020. godinu – 30. JunDatum druge rate za plaćanje ostaje nepromenjen – … Read more Odlaganje datuma za žalbu i plaćanje prve rate

Živite vani?

Ako registrujete imovinu sa vašim ličnim brojem, možete imati pristup vašem računu preko naše usluge e-računa. Svako ko je u državini ili poseduje imovinu na Kosovu, dužan je da plati porez na imovinu. Ako živite u inostranstvu, biće teško ispuniti svoje obaveze na vreme. Pročitajte više »

Kakve koristi imate od plaćanja poreza na imovinu?

Prihod od poreza na imovinu je veoma važan za vašu opštinu. Koriste se za poboljšanje svakodnevnog života za vas, vašu porodicu i vašu zajednicu. Porez na imovinu je opštinski porez. To znači da prihod od poreza na imovinu ide u opštinski budžet. Ovo je važan unos za vašu opštinu. Prihodi od poreza na imovinu koriste … Read more Kakve koristi imate od plaćanja poreza na imovinu?

Odlaganje datuma

Za 2019. Godinu, poslednji datum žalbe je 31. maj, a datumi plaćanja su 28. jun i 30. septembar. Izdavanje računa za porez na imovinu za 2019. godinu je odloženo. Da bi se poreskim obveznicima dalo razumno vreme za pritužbe i plaćanje prve rate, rokovi su odloženi. Poslednji datum žalbe 2019 – 31. majDatum otplate prve … Read more Odlaganje datuma

Sve parcele imaju zvaničnu procenjenu vrednost

U 2019 godine dobićete sertifikat procenjene vrednosti za vašu parcelu. Procenjena vrednost se prvenstveno koristi kao osnova za oporezivanje zemljišta. Porez na zemljište biće realizovan od 2019. godine. Porez će biti zasnovan na procenjenoj zvaničnoj vrednosti koja će biti određena masovnom procenom svih parcela. Dobi ćete Sertifikat procenjene vrednosti zajedno sa računom poreza. Takođe možete videti procenjene … Read more Sve parcele imaju zvaničnu procenjenu vrednost