Suspenzija novačnih kazni i kamata

Poruka Kancelarije za informisanje Ministarstva finansija i transfera Porez na imovinu Poštovani građani, S obzirom na tešku situaciju stvorenu COVID-om-19, početkom maja, Vlada Republike Kosovo donela je olakšavajuću odluku za plaćanje računa poreza na imovinu. Ovom Odlukom Vlade, obustavlja se   obračunavanje novčanih kazni i kašnjenja kamata do 31. decembra 2020. godine.

Odlaganje datuma za žalbu i plaćanje prve rate

Zbog nastale situacije koju je stvorio Covid-19 i problema sa izdavanjem i distribucijom računa za porez na imovinu, datumi za podnošenje žalbi i plaćanje prve rate su odloženi. Poslednji datum za žalbu za 2020. godinu – 31. MajZadnji datum isplate prve rate za 2020. godinu – 30. JunDatum druge rate za plaćanje ostaje nepromenjen – … Read more Odlaganje datuma za žalbu i plaćanje prve rate

Živite vani?

Ako registrujete imovinu sa vašim ličnim brojem, možete imati pristup vašem računu preko naše usluge e-računa. Svako ko je u državini ili poseduje imovinu na Kosovu, dužan je da plati porez na imovinu. Ako živite u inostranstvu, biće teško ispuniti svoje obaveze na vreme. Pročitajte više »

Kakve koristi imate od plaćanja poreza na imovinu?

Prihod od poreza na imovinu je veoma važan za vašu opštinu. Koriste se za poboljšanje svakodnevnog života za vas, vašu porodicu i vašu zajednicu. Porez na imovinu je opštinski porez. To znači da prihod od poreza na imovinu ide u opštinski budžet. Ovo je važan unos za vašu opštinu. Prihodi od poreza na imovinu koriste … Read more Kakve koristi imate od plaćanja poreza na imovinu?

Odlaganje datuma

Za 2019. Godinu, poslednji datum žalbe je 31. maj, a datumi plaćanja su 28. jun i 30. septembar. Izdavanje računa za porez na imovinu za 2019. godinu je odloženo. Da bi se poreskim obveznicima dalo razumno vreme za pritužbe i plaćanje prve rate, rokovi su odloženi. Poslednji datum žalbe 2019 – 31. majDatum otplate prve … Read more Odlaganje datuma