Važni datumi

Molimo vas, zapamtite!

Žalba i plaćanje prve rate je odloženo zbog situacije sa Covid-19 i problema sa izdavanjem i distribucijom računa za porez na imovinu.

Poslednji dan za žalbe za 2020. godinu: 31. Maj (umesto 31. Mart).
Poslednji dan za uplatu prve rate za 2020. godinu: 30. Jun (umesto 30. April).

31. Maj

Poslednji dan za žalbe za 2020. godinu: 31. Maj (umesto 31. Mart).

30. Jun

Poslednji dan za uplatu prve rate za 2020. godinu: 30. Jun (umesto 30. April).

30. Septembar

Poslednji dan za uplatu druge rate.

31 Oktobar

Poslednji dan za podnošenje zahteva za ispravke za primenu izmena u računu za porez na imovinu u narednoj godini. Pogledajte žalbe za više informacijaa

30. Novembar

Poslednji dan za registraciju primarnog boravišta.

30 dana

Morate da izvršite registraciju u roku od 30. dana, od:

Međutim, promene korišćenja i proširenja imovine moraju biti registrovana najkasnije do 30. Novembra.

Od značaja! Nemojte rizikovati novčane kazne! Uverite se da ste vi i vaša imovina pravilno registrovani. Platite na vreme kako biste izbegli novčane kazne i kamate za kašnjanja u plaćanju.