Važni datumi

31. Mart

Poslednji dan za žalbe.

30. April

Poslednji dan za uplatu prve rate.

30. Septembar

Poslednji dan za uplatu druge rate.

31 Oktobar

Poslednji dan za podnošenje zahteva za ispravke za primenu izmena u računu za porez na imovinu u narednoj godini. Pogledajte žalbe za više informacija.

30. Novembar

Poslednji dan za registraciju primarnog boravišta.

30 dana

Morate da izvršite registraciju u roku od 30. dana, od:

Međutim, promene korišćenja i proširenja imovine moraju biti registrovana najkasnije do 30. Novembra.

Od značaja! Nemojte rizikovati novčane kazne! Uverite se da ste vi i vaša imovina pravilno registrovani. Platite na vreme kako biste izbegli novčane kazne i kamate za kašnjanja u plaćanju.

Copy link
Powered by Social Snap