Vitia

Prihodi od poreza na imovinu su važni za poboljšanje kvaliteta života u Vašoj opštini. Osim prihoda od poreza na imovinu, ostali opštinski prihodi koriste se i za ove vrste projekata.

Rezultati investicija

Informacije o investicijama u vašoj opštini će uskoro biti dostupne.

Primedbe

Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Vitina.

Projekti

Projekti u nastavku u celosti ili delimično se finansiraju od prihoda poreza na imovinu.

Naziv / Opis projekata realizovanih tokom 2019.god.Ukupni troškovi projekta
Participacija projekata sa donatorima68,834 €
Revitalizacija vodovoda50,000 €
Asfaltiranje ruralnih puteva40,000 €
Asfaltiranje puta Skifteraj – Donja Stubla30,000 €
Uređenje kanalizacije i septičkih jama65,000 €
Uređenje puteva sa šljunkom78,275 €
Izgradnja trotoara i javne rasvete77,000 €
Popravke u školama5,000 €
Renoviranje ambulanti5,000 €
Snabdevanje opremom i digitalizacijom15,000 €
UKUPNO434,109 €

Primedbe

Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Vitina.

Realizovani projekti

Renoviranje škola u opštini Vitina (Požarane, Slatina, Devaja, Vrban, Ramjan, Fshati i ri, Radivojc, Germove, Vitina, Begunc, Binč)5,000.00 €
Izgradnja trotoara i javne rasvete u opštini Vitina (Lubišt, Remnik, Radivojc, Devaja, Požarane, Vitina, Begunce, Slatina, Vrban) 3,567.15 €
Izgradnja trotoara i javne rasvete u opštini Vitina (Smire, Vitina, Radivojc, Ramnište, Budrik)51,000.00 €
Asfaltiranje puta Grmovo – Gošice7,181.09 €
Asfaltiranje ruralnih puteva (Germove, Trestenik, Ramjan, Selo, Požaran, Trpez, Žitina, Balance, Skifteraj)2,197.45 €
Asfaltiranje ruralnih puteva (Vrban, Drobesš, Vitina, Slatina, Ćiflak, Buzovik, Ramnište, Budrik)21,352.00 €
Asfaltiranje ruralnih puteva (Skifteraj, Remnik, Radivojc, Devaje, Požaran, Fshati i ri, Balance, Vrban, Vitina)30,000.00 €
Asfaltiranje ruralnih puteva (Smire, Kabaš, Lubište, Gošic, Podgorce, Begunce, Drobeš, Ćiflak)33,428.5 €
Asfaltiranje ruralnih puteva (Stubel)24,598.42 €
Sufinansiranje aktivnosti na razvoju zajednice u opštini Vitina30,376.29 €
Regulacija sportskih igrališta (Trestenik,Buzovik, Ramnište, Balance)2,649.60 €
Asfaltiranje ruralnih puteva (Radivojc, Devaje, Podgorce, Lubište, Kabaš, Binć, Begunce, Smire)38,000.00 €
Regulacija puteva sa šljunkom (Buzovik, Begunce, Grmove, Budrika, Drobeš, Smire, Lubište, Podgorc, Terpez-Ćiflak-Požaran, Debelde, Letnice, Remnik, Požaran-Vitina)23,000.00 €
Asfaltiranje puta Remnik – Nasal8,740.60 €
Projekt sufinansiranja sa UE-nom- turizam bez granica25,036.25 €
Atest asfalta u opštini Vitine10,272.00 €
Javna rasfeta u selu Binče 20,00.00 €
Izrada projekta5,005.56 €
Nadzor projekata6,120.29 €
UKUPNO:329,525.20€

Primedbe

Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Vitina.

Realizovani projekti

Popravak krova Gimnazije u Vitini13,184.60 €
Asfaltiranje puta „Dëshmorët e Kombit“ u Vitini25,184.04 €
Popravak sportskih polja 53,745.00 €
Popravak javnih zelenih prostora15,750.49 €
Asfaltiranje ruralnih puteva82,000.00 €
Popravak puteva sljunkom32,000.00 €
Renoviranje autoambulanta22,495.65 €
Asfaltiranje lokalnih puteva47,755.02 €
UKUPNO:292,144.80 €
Copy link
Powered by Social Snap