Uroševac

Prihodi od poreza na imovinu su važni za poboljšanje kvaliteta života u Vašoj opštini. Osim prihoda od poreza na imovinu, ostali opštinski prihodi koriste se i za ove vrste projekata.

Rezultati investicija

Informacije o investicijama u vašoj opštini će uskoro biti dostupne.

Izvinjavamo se, ali zbog efekata Covid-19 odložen je posao izveštavanja opštinskih investicija. Radimo na tome da postavimo informacije na svoje mesto.

Primedbe

Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Uroševac.

Realizovani projekti

Asfaltiranje puteva u selu Komoglava150,000.00€
Proširenje puta kod Sheret i regulisanje podzemne infrastrukture50,000.00€
Kanalizacija u ulici „AT Nik Prela“50,000.00€
Asfaltiranje puta Nerodime – Balaj71,000.00€
Asfaltiranje puteljaka u gradu112,803.00€
Riparacija kanalizacije i ulice ,,Halil Alidemaj“35,000.00€
Asfaltiranje puteljaka u Donje Nerodimje52,570.00€
Fekalna kanalizacija i asfaltiranje puta u naselju Dragoše u Sejevu62,210.00€
Asfaltiranje puta u selu Greme103,198.00€
Asfaltiranej puta u selu Zlatare25,000.00€
UKUPNO:711,781.00€

Primedbe

Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Uroševac.

Realizovani projekti

Asfaltiranje putaeva u Softović30,000.00 €
Asfaltiranje puta Rexhep Mala i povezivanje sa ulicom Marije Kraja50,000.00 €
Asfaltiranje ulice Rahovice -Mirash50,000.00 €
Asfaltiranje puta u Talinocu Jerlija put oko fabrike cevova55,000.00 €
Asfaltiranje ulica u talinocu Muhadžerami i rrugicave ne Talinoc te Muhaxherve30,000.00 €
Vodovod i asfaltiranje ulice u naselju „Bajram Curri“ u selu Gaqke74,000.00 €
Asfaltiranje ulica u Dardaniji50,000.00 €
Asfaltiranje ulica u Sali Ceku20,000.00 €
Rregulisanje gradskog centralnog grejanja, II faza128,000.00€
Asfaltiranje putebva u Dremjaku40,000.00 €
Asfaltiranje puteva u selu Miraš30,000.00 €
Vodovod i fekalna kanalizacija u ulici „Muharrem Shemsedini“12,000.00 €
Kanalizacija atmosferski voda i movo asfaltiranje ulice „Hasan Prishtina“70,000.00 €
Asfaltiranje puta „Milan Shuflaj“38,000.00 €
Asfaltiranje puta sa četiri trake u ulici Cen Dugolli i Rečaka do Policije do100,000.00€
Asfaltiranje puta u selu Bibaj40,000.00 €
Asfaltiranje povezivanje naselja Cakaja sa školom u Meresalë25,000.00 €
Asfaltiranje uličica u Donje Nerodime40,000.00 €
UKUPNO:882,000.00€
Copy link
Powered by Social Snap