Štimlje

Prihodi od poreza na imovinu su važni za poboljšanje kvaliteta života u Vašoj opštini. Osim prihoda od poreza na imovinu, ostali opštinski prihodi koriste se i za ove vrste projekata.

Rezultati investicija

Informacije o investicijama u vašoj opštini će uskoro biti dostupne.

Primedbe

Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Štimlje.

Projekti

Projekti u nastavku u celosti ili delimično se finansiraju od prihoda poreza na imovinu.

Naziv / Opis projekata realizovanih tokom 2019.god.Ukupni troškovi projekta
Uređenje parkova u javnim prostorima u P.V.GJ.G.B.C.Z.M.P.R.20,000 €
Uređenje infrastrukture u ekonomskoj zoni II30,000 €
Uređenje poljoprivrednih puteva sa šljunkom20,000 €
Uređenje odvodnih kanala za atmosferske vode za poljoprivredno zemljište15,000 €
Asfaltiranje puteva u Mužičane10,000 €
Kanalizacija i asfaltiranje puteva u Rašinci10,000 €
Asfaltiranje i kanalizacija puteva u Belincu20,000 €
Naplata za eksproprijaciju30,000 €
Uređenje profesionalnih biciklističkih i motokros staza u turističkim zonama16,000 €
UKUPNO 171,000 €

Primedbe

Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Štimlje.

Realizovani projekti

Regulacija i poboljšanje infrastrukture u Štimlje17,442.00 €
Regulacija groblja palih boraca i stradalnika u Štimlje i Molopolce25,000.00 €
Regulacija poljoprIvrednih puteva7,940.03 €
Izgradnja atmosferskih kanala u opštini Štimlje7,252.67 €
Asfaltiranje puteva i kanalizacije otpadnih voda u Pjeteršnice13,793.40 €
Regulacija biciklističkih staza i za pešačenje Petrovo-Lanište10,069.37 €
Regulacija puteva na ulazu Štimlja25,261.75 €
Regulacija objekta štaba OVK u Pjeteršnice1,892.00 €
Regulacija objekta štaba OVK u Pjeteršnice7,490.00 €
Izgradnja kanalizacione mreže u selu Molopolc17,202.75 €
Proširenje i pročišćavanje reke Carralevo-Štimlje i Mollopolc-Petrovo-Štimlje-Vojnovc18,153.00 €
Regulacija trotoara, javna rasveta i zelenila u ulici Adema Jasharija i komandanta Kumanova u Štimlju 10,062.00 €
Izgradnja sportskih terena u Godancu i Muzećine, kao i zelenilo parka 5,043.70 €
Izgradnja atmosferskih kanala u opštini Štimlje 12,500.00 €
Regulacija sportskih terena Pjeteršice, Zborc,Caralevo, Gornje Godance 9,270.00 €
UKUPNO:188,372.67€

Primedbe

Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Štimlje.

Realizovani projekti

Popravak trotuara, rasvete, I zelenila u ulicama „Adem Jashari“ „Komandant Kumanova“ -Participacijom40,920.00 €
Atmosferski kanali u selima Stimlja 10,000.00 €
Asfaltiranje puteva i kanala crnih voda 10,000.00 €
Asfaltiranje puta Zeqë Zeqiri I ulice Sadriu u Davidovc5,000.00 €
Popravak fekalne kanalizacije u Zoni biznisa ul. „Komandant Kumanova“15,000.00 €
Popravak poljoprivrednih puteva5,000.00 €
Popravak trotuara u selu Pjetershtic kod raskrsca 5,000.00 €
Prosirenje I ciscenje korita reka u selima opstine Stimlja30,000.00 €
Izgradnja sportskog polja u Godancu i Muzecin kao i zelenilo u parku Muzecina18,000.00 €
UKUPNO:138,920.00€
Copy link
Powered by Social Snap