Ranilug

Prihodi od poreza na imovinu su važni za poboljšanje kvaliteta života u Vašoj opštini. Osim prihoda od poreza na imovinu, ostali opštinski prihodi koriste se i za ove vrste projekata.

Rezultati investicija

  Informacije o investicijama u vašoj opštini će uskoro biti dostupne.

  Primedbe

  Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Ranilug.

  Realizovani projekti

  Primedbe

  Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Ranilug.

  Realizovani projekti

  Napomena: U 2017 god. nije bilo finansiranja i sufinansiranja projekta od poreza na imovinu,zato sto je plaćeno od opšteg granta i granta donatora. Prikupljeni iznos od 25,389.30 € biće utrošen u 2018 god. za kapitalne investicije
  Copy link
  Powered by Social Snap