Prizren

Prihodi od poreza na imovinu su važni za poboljšanje kvaliteta života u Vašoj opštini. Osim prihoda od poreza na imovinu, ostali opštinski prihodi koriste se i za ove vrste projekata.

Rezultati investicija

Informacije o investicijama u vašoj opštini će uskoro biti dostupne.

Primedbe

Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Prizren.

Projekti

Projekti u nastavku u celosti ili delimično se finansiraju od prihoda poreza na imovinu.

Naziv / Opis projekata realizovanih tokom 2019.god.Ukupni troškovi projekta
Održavanje lokalnih puteva izgrađenih betonskim elementima, granitnim kamenjem, rezanim kamenjem, prirodnim rečnim kamenjem, kaldrmom i izgradnjom trotoara u opštini Prizren50,000 €
Sanacija asfalta na putevima u opštini Prizren100,000 €
Intervencija u infrastrukturu za slučajeve prirodnih katastrofa, klizišta zemlje, poplava i uklanjanje divljih deponija u opštini Prizren150,000 €
Asfaltna sanacija puteva u Petrovu – asfaltiranje glavnog  puta50,000 €
Sadnja sadnica drveća – ukrasnog drveća u opštini Prizren100,000 €
Instalacija javne rasvete i intervencija na postojećoj rasveti u opštini Prizren150,000 €
UKUPNO600,000 €

Primedbe

Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Prizren.

Realizovani projekti

Instalacija javne rasvete i intervencija u postojeću rasvetu u opštini Prizren100,000.00€
Održavanje lokalnih puteva sa betonskim elementima, granitnim kamenjem, rezanim kamenjem, prirodnim rečnim kamenjem, kaldrmom i trotoara u opštini Prizren150,000.00€
Izgradnja puteva betonskim elemenatima u selu Poslište Prizrena50,000.00 €
Rehabilitacija puteva sa asfaltom u opštini Prizren100,000.00€
Sadnja sadnica drveća – ukrasno drveće u opštini Prizren150,000.00€
Izgradnja putne infrastrukture u naselu Bajram Curri u Prizrenu50,000.00 €
UKUPNO:600,000.00€

Primedbe

Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Prizren.

Realizovani projekti

Prikupljanje, transport i odlaganje otpada200,000.00€
Izgradnja puteva, kanalizacije i vodovoda u ulici Beteja e Pashtrikut50,000.00€
Izgradnja lokalnih puteva i kanalizacije u selu Našec20,000.00€
Izgradnja fekalne kanalizacije u Lubiždu u Has – faza II50,000.00€
Izgradnja puteva betonskim elementima u selu Romaj 50,000.00€
Izgradnja kanalizacije u selu Malesi e Re30,000.00€
Uređenje vodovoda u naselju Dardanija, 2. juli i 11. mart50,000.00€
Izgradnja rezervoara vode u selu Đonaj35,000.00€
Izgradnja puteva sa betonskim elementima u selu Gornja Srbica24,389.60€
UKUPNO:509,389.60€
Copy link
Powered by Social Snap