Priština

Prihodi od poreza na imovinu su važni za poboljšanje kvaliteta života u Vašoj opštini. Osim prihoda od poreza na imovinu, ostali opštinski prihodi koriste se i za ove vrste projekata.

Rezultati investicija

Informacije o investicijama u vašoj opštini će uskoro biti dostupne.

Primedbe

Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Priština.

Projekti

Projekti u nastavku u celosti ili delimično se finansiraju od prihoda poreza na imovinu.

Naziv / Opis projekata realizovanih tokom 2019.god.Ukupni troškovi projekta
Regulisanje i obrađivanje zelenih površina i gradskih parkova1,300,000 €
Izgradnja rekreativno-sportskih parkova u četiri (4) gradska naselja352,523 €
Izgradnja infrastrukture u naselju „Perroi i Njelmet“200,000 €
Izgradnja putne infrastrukture u naselju „Nova Priština“220,000 €
Proširenje i modernizacija mreže javne rasvete286,579 €
Instalacije i renoviranje centralnog grejanja250,000 €
Uređenje školskih dvorišta i ograda240,318 €
Izgradnja semafora i modernizacija ostale opreme za bezbednost saobraćaja149,576 €
 Izgradnja putne infrastrukture u naselju „Tasliđe“262,919 €
Centar za autizam200,000 €
UKUPNO3,461,914 €

Primedbe

Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Priština.

Realizovani projekti

Proširenje i modernizacija mreže javne rasvete154,851.00 €
Izgradnja fekalne i atmosferske kanalizacije ul. Fehmi Agani i Hajdar Dushi348,679.20 €
Izgradnja nekoliko puteva sa betonskim kockicama u Veterniku, Kalabriji i Ajvaliji325,648.00 €
Izgradnja puteva i kanalizacije u Bardhosh, Bernici i Milevcu356,499.74 €
Izgradnja nekih puteva u selu Barilevo324,457.38 €
Sanacija urbanog poda na trgu „Adem Jashari“311,853.00 €
Izgradnja fekalne kanalizacije kod Rezonance, Bedri Pejani& Andrea Gropa191,687.46 €
Horizontalno i vertikalno označavanje puteva i naselja188,375.00 €
Izgradnja puteva u naseljima Myrtaj,Bekaj,Bahtirovi i Nezirovi u selu Besi11,304.97 €
Izgradnja infrastrukture na nekim putevima Sinidoll, Bardhosh, Bernic i Vranjevac u Prištini283,470.50 €
Izgradnja nekoliko puteva sa betonskim kockicama u selu Prugovac329,112.15 €
Izgradnja nekih puteva u naselju Sofali279,471.68 €
Izgradnja ul.Richard Holbrook Krilo 1-2470,047.05 €
Renoviranje garaže za gradski saobraćaj, faza II386,720.00 €
Reg. Ulice R.Maliqi, 27Nentori i trafostanica i regulacija saobraćaja i infrastrukture341,901.86 €
Izgradnja nekih puteva u selu Trude375,501.30 €
Iz. Puteva u naselju Myrtaj,Beka,Bahtirovi i Nezirovi u Busi347,880.30 €
Iz. Puta u Prištini-Sinidol-Gornja Brnica – Bardhosh343,167.06 €
Izgradnja priključnog puta sa ulicama: Fatmir Sokoli,Vehap Shita i Tahir Zajmi186,721.76 €
Nabavka mašina, opreme za prenos otpada146,600.00 €
Rikonstrukcija ul.Ndue Perlleshi i Shaqir Igrishta163,190.00 €
Nabavka inventara za potrebe zdravstvenog instituta57,945.00 €
Nabavka medicinskom opremom KCPM&CUM75,600.00 €
Popravak i održavanje liftova115,789.35 €
Nabavka mašina, opreme za prenos otpada146,600.00 €
Geodetski snimci u zoama Tophane, Kolovica i zona centar88,888.79 €
Renoviranje objekata kulturnog nasledstva51,708.22 €
Nabavka bibloteke sa raznim artiklima49,901.00 €
Izgradnja za fizičko u šk. Avni Rrustemi167,257.80 €
Nabavka inventara za škole76,890.00 €
Nabavka opreme i inventara za cent. kuhinju70,964.98 €
Snabdevanje škola sportskom opremom74,480.00 €
Predviđeni radovi u obj. obdaništa Vranjevac94,222.00 €
Izgradnja loratorija S.T.Š 28. novembar37,908.70 €
UKUPNO:6,975,295.25€

Primedbe

Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Priština.

Realizovani projekti

Popravka objekata lokalne zajednice113,174.00 €
Izgradnja nekoliko puteva sa betonskim kockicama u Veterniku, Kalabriji i Ajvaliji150,000.00 €
Uređenje puteva objekta socijalnog stanovanja u Ajvaliji150,000.00 €
Izgradnja nekoliko puteva sa betonskim kockicama u Prugovac150,000.00 €
Izgradnja nekoliko puteva sa betonskim kockicama u Škabaj, Kalabriji i Prištini 150,000.00 €
Izgradnja paralelnog puta sa kanalom Ibar Lepenac u Donjoj Bernici87,192.51 €
Izgradnja kolektora reke Priština i put iznad kolektora 750,000.00 €
Izgradnja kanalizacione mreže u novim naseljima 399,563.41 €
Izgradnja stadiona u Prištini – Sufinansiranje960,908.00 €
Proširenje i modernizacija mreže javnog osvetljenja291,758.00 €
Nabavka mašina, opreme i kamiona za smeće93,900.00 €
Regulacija i gajenja zelenih površina i gradskih parkova 999,407.74 €
Projekt sufinansiranja sa ADA494,050.84 €
Geodetska snimanja121,515.75 €
Medicinska oprema za KCPM i EMC 160,409.87 €
Kupovina dva ambulantna vozila za potrebe EMC103,994.85 €
Renoviranje i rekonstrukcija zdravstvenih objekata 169,976.39 €
Dekorisanje grada za praznike 50,000.00 €
Izgradnja ugla dečjih igračaka u glavnom gradu120,180.20 €
Izgradnja obdaništa 269,982.55 €
Izgradnja osnovne škole u naselju Kalabria275,310.93 €
Izgradnja škole u Dragodan600,000.00 €
Rekonstrukcija i krečenje škola299,996.05 €
UKUPNO:6,961,321.09€
Copy link
Powered by Social Snap