Peč

Prihodi od poreza na imovinu su važni za poboljšanje kvaliteta života u Vašoj opštini. Osim prihoda od poreza na imovinu, ostali opštinski prihodi koriste se i za ove vrste projekata.

Rezultati investicija

  Informacije o investicijama u vašoj opštini će uskoro biti dostupne.

  Primedbe

  Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Peč.

  Projekti

  Naziv / Opis projekata realizovanih tokom 2019.god.Ukupni troškovi projekta
  Izgradnja mesne kancelarije u Novoselo30,600 €
  Part.sa KFW izgradnja prostrojenja otpadnih voda525,773 €
  Izgradnja javne rasvete u Novo Selo-Ramun21,291 €
  Asf.puta Velika Jablanica – Mala Jablanica42,655 €
  Asfaltiranje nekoliko puteva u selima Trstenik, Lutoglava i Trebović108,528 €
   Asfaltiranje puta u selu Goraždevac10,312 €
  Asfaltiranje put.i puteva u selu Krushec, Turjaka, Gornje i Donje Barane 78,595 €
  Asf. puta u selu Katund i Ri i Sferk e That44,742 €
  Kupovina i sastavljanje mamograma115,000 €
   Asfaltiranje nekih puteva i putića u Dardaniji III i selu Graboc56,376 €
  Asfaltimi i disa rrugëve në Dardani III dhe  fsh. Llozhan Asfaltiranje nekih puteva u Dardaniju III i selu Ložane51,870 €
   Izgradnja muzičke škole  „Halil Kasapolli“ – druga faza201,442 €
   Izgradnja umetničke škole druga faza219,876 €
  UKUPNO1,507,058 €

  Primedbe

  Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Peč.

  Realizovani projekti

  Izgradnja puteva Reka Alages-Kućište-Stankaj118,700.73 €
  Asfaltiranje puteva u selu Zahać146,398.04 €
  Izgradnja muzičke škole (druga faza)117,745.19 €
  Izgradnja umetničke škole druga faza232,279.20 €
  Asfaltiranje puteva u selima Ozdrim, Dubovo i Ljabjane131,356.00 €
  Asfaltiranje puteva u selu Raušić107,052.00 €
  Izgradnja osnovne škole u ​​selu Lješan92,310.00 €
  Uređenje zida Lumbardha167,874.00 €
  UKUPNO:1,113,715.16€

  Primedbe

  Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Peč.

  Realizovani projekti

  Medicinska škola Peć300,000.00 €
  Sportka sala o.š. Lidhja e Prizrenit Peć290,000.00 €
  Zid reke Bistrica Peć624,420.00 €
  Postiranje kockicama kod sportske sale Karagać u Peći35,000.00 €
  Sportska sala u os. školi Ali Kelmendi Naberđan140,000.00 €
  UKUPNO:1,389,420.00 €
  Copy link
  Powered by Social Snap