Orahovac

Prihodi od poreza na imovinu su važni za poboljšanje kvaliteta života u Vašoj opštini. Osim prihoda od poreza na imovinu, ostali opštinski prihodi koriste se i za ove vrste projekata.

Rezultati investicija

Informacije o investicijama u vašoj opštini će uskoro biti dostupne.

2018

Primedbe

Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Orahovac.

Realizovani projekti

Izgradnja puta Vrajak, Ratkoc, .Gedže, Sapnik, Zatrić, Donja Retine12,000.00 €
Izgradnja puta u Zrze, Celin, Našpal, Senoc, Gornje Retine i Mrasor25,000.00 €
Izgradnja puteva u Maloj Hoči, Brestoku, Velika Kruša i Fotresa24,000.00 €
zgradnja osnovne škole Kramovik69,000.00 €
Izgradnja puteva i kružnih tokova u Orahovac20,000.00 €
Održavanje putne infrastrukture tokom sezona48,000.00 €
Izgradnja puteva u opštini Orahovac50,000.00 €
Izgradnja vodovodnih sistema u opštini Orahovac30000.00 €
Socijalne stambene zgrade40,000.00 €
Regulacija reke u selu Zaćište20,000.00 €
Izgradnja škole u ​​Hoči-Brestovcu30,000.00 €
Izgradnja škole u ​​Retine35,000.00 €
Izgradnja plastenika sa učešćem od 75 do 25%16,498.00 €
UKUPNO:419,498.00€

2017

Primedbe

Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Orahovac.

Realizovani projekti

Izgradnja puta Orahovac- Pataćan80,000.00 €
Izgradnja puta Drenoc – Zatrić30,000.00 €
Izgradnja sera20,000.00 €
Uređenje centra grada kamenjem20,000.00 €
Izgradnja osnovne škole Kramovik45,000.00 €
Izgradnja puteva i kružnih tokova u gradu Orahovac20,000.00 €
Vertikalna i horizontalna označavanja na putevima10,000.00 €
Izgradnja puteva u opštini Orahovac50,000.00 €
Izgradnja spomenika heroja10,000.00 €
Kolektor i regulacija reke Duhllo- (nastavak)17,525.00 €
UKUPNO:302,525.00 €