Obilič

Prihodi od poreza na imovinu su važni za poboljšanje kvaliteta života u Vašoj opštini. Osim prihoda od poreza na imovinu, ostali opštinski prihodi koriste se i za ove vrste projekata.

Rezultati investicija

Informacije o investicijama u vašoj opštini će uskoro biti dostupne.

Primedbe

Opština je odgovorna za sadržaj.

Projekti

Projekti u nastavku u celosti ili delimično se finansiraju od prihoda poreza na imovinu.

Naziv / Opis projekata realizovanih tokom 2020.god.Ukupni troškovi projekta
Asfaltiranje makadamskih puteva10,000 €
Javno osvetljenje34,593 €
Regulacija kanalizacije u Obiliću2,860 €
Regulisanje seoskih puteva i trotoara227,319 €
Uređenje parkova u Obiliću49,506 €
Regulisanje sportskih terena37,882 €
UKUPNO362,160 €

Primedbe

Opština je odgovorna za sadržaj.

Projekti

Projekti u nastavku u celosti ili delimično se finansiraju od prihoda poreza na imovinu.

Naziv/  Opis projekata realizovanih tokom 2019Ukupni troškovi projekta
 Postiranje puteva sa šljunkom 18,254 €
 Horizontalna i vertikalna signalizacija19,734 €
 Popravka i održavanje puteva – Obilić18,885 €
 Reg. groblja i održavanja9,461 €
 Izgradnja i popravka autobuskih stanica 1,644 €
 Regulisanje kanalizacije u Obiliću74,123 €
 Asfaltiranje ruralnih puteva i trotoara u Obiliću75,858 €
 Sadnja drveća na javnim prostorima27,676 €
 Regulisanje i povećanje zelenih površina1,440 €
 Regulisanje groblja i održavanje 4,552 €
 Regulisanje i održavanje zelenih površina39,822 €
 Regulisanje parkova u opštini Obilić102,778 €
UKUPNO394,227 €

Primedbe

Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Obilič.

Realizovani projekti

Postavljanje puteva sa šljunkom30,000.00 €
Izgradnja i Održavanje Gradskih Stanica 25,000.00 €
Regulacija i Održavanje Puteva U Obilić20,000.00 €
Regul. Kanalizacije u Obilić50,000.00 €
Asfaltiranje Ruralnih Puteva i Trotuara u Obilić110,622.00 €
Regulacija Parka u Opštini Obilić20,000.00 €
Medicinska Oprema za Kcpm5,000.00 €
Inventar za Kcpm 5,000.00 €
Izgradnja Objekta u Kcpm u Miloševo20,000.00 €
Renoviranje Objekata U Kcpm, Apm, i Cpm10,000.00 €
Regulacija Sportskih Igrališta10,000.00 €
Izgradnja I Regulacija Školske Infrastrukture50,000.00 €
Renoviranje Škole i Nabavka Opreme40,000.00 €
Regulacija I Povećanje Zelenih Površina, Sadnja Drveća40,000.00 €
Regulacija i Održavanje Groblja10,000.00 €
UKUPNO:435,622.00

Primedbe

Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Obilič.

Realizovani projekti

Polaganje puteva sljunkom 28,548.66 €
Asfaltiranje ruralnih puteva I asfaltiranje u Obilič86,695.10 €
Popravak paarkova I trgova 4,966.00 €
Popravak kanalizacije Obilič73,370.10 €
Popravak groblja8,137.20 €
Renoviranje objekta QKM14,819.95 €
Renoviranje skola I nabavka opreme35,387.60 €
Renoviranje infrastrukture skola45,326.17 €
UKUPNO:297,250.78 €
Copy link
Powered by Social Snap