Lipjan

Prihodi od poreza na imovinu su važni za poboljšanje kvaliteta života u Vašoj opštini. Osim prihoda od poreza na imovinu, ostali opštinski prihodi koriste se i za ove vrste projekata.

Rezultati investicija

Informacije o investicijama u vašoj opštini će uskoro biti dostupne.

Primedbe

Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Lipjan.

Projekti

Projekti u nastavku u celosti ili delimično se finansiraju od prihoda poreza na imovinu.

Naziv / Opis projekata realizovanih tokom 2019.god.Ukupni troškovi projekta
Sufinansiranje sa donatorima94,224 €
Nabavka i ugradnja aparature  KPM, CPM i APM11,361 €
Izgradnja sportske sale u Kraištu129,952 €
Izgradnja nove hale u Lipjan209,999 €
Izgradnja tribina i svlačionica na fudb.stadionu Veliko Dobraje99,204 €
Izgradnja dečjeg  vrtića u Lipljanu53,308 €
Popravka sanitarnih čvorova u školama Topličane,Gracke5,452 €
Kabineti za škole (hemija, biologija, fizika, itd.)35,000 €
 Renoviranje sportske sale u Gadime i  sale gimnazije  „Ulpiana“11,778 €
  Izgradnja nove pijace za stoku i žito u Lipljanu75,154 €
UKUPNO725,433 €

Primedbe

Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Lipjan.

Realizovani projekti

Rep.Dem.Infr.Sela.G.I D. Gad..-Vrella Sll-Small-Qallap.68,304.89 €
Sufinansiranje Sa Donatorima110,000.00 €
Asfaltiranje Puteva U Selu Jeta E Re10,000.00 €
Asfaltiranje Puteva U Naselju Sela Kraishte14,000.00 €
Asfaltiranje Puta Koji Povezuje Male Dobraje  – Magure52,388.11 €
Asfal.Ul. Elja U Selu Ribar i Madh i Put Groblja 50,006.00 €
Izgradnja Trotoara Sa Javnom Rasvetom U  Janjevo 25,000.00 €
Zelena Pijaca110,000.00 €
Fasadiranje Objekata U Gradu12,136.44 €
Asfaltire Puta Veliko Ribare -Torine55,000.00 €
Izrada Detaljnih Projekata50,000.00 €
Izgradnja Gradskog Stadiona30,000.00 €
Regulacija Futbalskog Igrališta U Magure35,000.00 €
Izgradnja Malih Sportskih Igrališta :Bujan,Llugaxhi,Hallaq15,000.00 €
Kupovina Inventara Za Arhivu U Gradskoj Bibloteci6,097.31 €
Izgradnja Obdaništa  Lipjan70,000.00 €
Srušenje Stare Škole I Izgradnja Nove Škole40,000.00 €
Izgradnja Osnovne Škole U Selu Brus20,000.00 €
Izgradnja Škole U Selu Rubovac Faza Ii70,000.00 €
UKUPNO:842,932.75 €

Primedbe

Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Lipjan.

Realizovani projekti

Asfaltiranje puteva u selu Veliki Rubovac50,000.00 €
Asfaltiranje puteva u selu Jetë e Re 10,000.00 €
Asfaltiranje puta Blinaj -Leletiq 24,427.85 €
Asfaltiranje puteva u selu Breg i Zi20,000.00 €
Asfaltiranje puteva u selu Shale25,238.50 €
Asfaltiranje puteva u selima Vrela, Goljesa i Mali Harilac 57,438.04 €
Izgradnja trotuara sa javnom rasvetom u selu Llugaxhi II29,012.50 €
Izgradnja trotuara sa javnom rasvetom u Janjevu 10,000.00 €
Izgradnja kanalizacijske mreze u selu Mirena Faza II25,000.00 €
Izgradnja kanalizacijske mrese u selu Aklap50,000.00 €
Asfaltiranje puteljaka u selu Baica25,238.50 €
Asfaltiranje puteljaka u Vrela kod Gadimlja21,889.20 €
Izgradnja kanalizacijske mreze u Varigovcu34,189.11 €
Odrzavnjae javne rasvete u gradovima i selima 29,995.00 €
Prosirenje mreze javne rasvete u puteljcima grada Lipljana 28,984.64 €
Asfaltiranje puteva u selu Shale40,000.00 €
Asfaltiranje puteva Toplican Stara Gracka 34,609.83 €
Prosirenje kanalizacijske mreze u Sllovi donje Gadimlje Lipljan Dobraj15,000.00 €
Izgradnja obdanista za decu u Lipljanu80,000.00 €
Bashkfinancim me donator90,000.00 €
Ndertimi I shkolles ne Fshatin Mirenë8,292.01 €
Izgradnja stanice grada 50,000.00 €
UKUPNO:759,315.18€
Copy link
Powered by Social Snap