Kačanik

Prihodi od poreza na imovinu su važni za poboljšanje kvaliteta života u Vašoj opštini. Osim prihoda od poreza na imovinu, ostali opštinski prihodi koriste se i za ove vrste projekata.

Rezultati investicija

Informacije o investicijama u vašoj opštini će uskoro biti dostupne.

2018

Primedbe

Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Kačanik.

Realizovani projekti

Regulisanje groblja palih boraca i veterana OVK14,696.00 €
Asfaltiranje puta u sulu Gabrica- Duraj25,000.00 €
Izgradnja fekalne i atmosferke kanalizacije35,444.51 €
Nabavka nameštaja i opreme u KCPM13,596.00 €
Sredstva za sufinansiranje projekata sa donatorima46,203.61 €
Izgradnja pešačkog mosta preko reke Lepenac kod naselja Dalošija33,697.07 €
Regulacija potoka naselje Kovačec faza II14,999.00 €
Asfaltranje puta u selu Gabrrica- Duraj15,000.00 €
UKUPNO:198,636.19€

2017

Primedbe

Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Kačanik.

Realizovani projekti