Južna Mitrovica

Prihodi od poreza na imovinu su važni za poboljšanje kvaliteta života u Vašoj opštini. Osim prihoda od poreza na imovinu, ostali opštinski prihodi koriste se i za ove vrste projekata.

Rezultati investicija

Informacije o investicijama u vašoj opštini će uskoro biti dostupne.

2018

Primedbe

Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Južna Mitrovica.

Realizovani projekti

Izgradnja puteva u selu Kćić85741.16 €
Izgradnja puteva u selu Vinarc45,000.00 €
Izgradnja puteva u selu Bare49,995.43 €
Izgradnja puteva u selu Koštovo30,728.10 €
Izgradnja puteva u selu Vaganice58,643.00 €
Izgradnja puteva u Stari Trg15,000.00 €
Izgradnja puteva u selu Mazhić10,000.00 €
Izgradnja puteva u selu Bajgore50,000.00 €
Izgradnja puteva u selu Vlahi20,000.00 €
Asfaltiranje, regulacija i reparacija puteva17,270.15 €
Izgradnja puteva u selu Rahovo55,542.00 €
Izgradnja vodovodne mreže , Stanice 39,981.21 €
Izgradnja puteva u selu Trstena15,516.41 €
Izgradnja puteva u selu Frašer10,000.00 €
Izgradnja i asfaltiranje puteva u selu Vidimrić18,427.08 €
UKUPNO:521,844.54 €

2017

Primedbe

Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Južna Mitrovica.

Realizovani projekti

Sufinansiranje sa unutrašnjim i spoljnim donatorima 434,230.56 €
Asfaltiranje, popravka i uređenje puteva204,137.14 €
Uklanjanje divljih deponija59,996.18 €
Izgradnja i deblokada kanalizacije79,980.00 €
Izgradnja i deblokada kanalizacije50,538.00 €
UKUPNO:828,881.88€