Gnjilane

Prihodi od poreza na imovinu su važni za poboljšanje kvaliteta života u Vašoj opštini. Osim prihoda od poreza na imovinu, ostali opštinski prihodi koriste se i za ove vrste projekata.

Rezultati investicija

Informacije o investicijama u vašoj opštini će uskoro biti dostupne.

Primedbe

Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Gnjilane.

Projekti

Projekti u nastavku u celosti ili delimično se finansiraju od prihoda poreza na imovinu.

Naziv / Opis projekata realizovanih tokom 2019.god.Ukupni troškovi projekta
 Gornji Livoc  – Asfaltiranje puteva369,815 €
 Donji Livoc  – Asfaltiranje puteva466,026 €
Ul. Vellezerit Gervalla – regulacija fekalne i atmosferske kanalizacije185,983 €
Porodin – projekat koji finansiraju DEMOS i opština – asfaltiranje puteva / vrednost projekta ukupno: 570.521,53 € 271,356 €
 Trotoari u naselju Dardanija459,221 €
(28 Nëntori) në bashkëfinancim me MAPL / vlera totale e projektit 77,423.92 € Regulacija fekalne kanalizacije u ulici Jonuz Terstena (28. novembra) u sufinansiranju sa MALS / ukupna vrednost projekta 77.423,92 €22,424 €
Snabdevanje pijaćom vodom – granični prelaz Stanćić33,461 €
 Izgradnja četiri mosta u Karadaku109,583 €
UKUPNO1,917,869 €

Primedbe

Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Gnjilane.

Realizovani projekti

Regulacija korita reke Miruša – Faza ll120,966.37 €
Kanalizacija u selu Bresalc60,000.00 €
Zimsko održavanje puteva50,000.00 €
Održavanje javne rasvete60,000.00 €
Horizontalno i vertikalno označavanje 55,000.00 €
UKUPNO: 345,966.37

Primedbe

Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Gnjilane.

Realizovani projekti

Uređenje trga iznad reke MIRUŠA 150,000.00 €
Uređenje platoa ispred Skupštine opštine 45,000.00 €
Uređenje trotuara u Opštini Gnjilan 220,000.00 €
Uređenje dečjeg obdaništa Dardania II 220,000.00 €
Asfaltiranje puteva u gradu i selima 350,000.00 €
UKUPNO: 985,000.00 €
Copy link
Powered by Social Snap