Elez Han

Prihodi od poreza na imovinu su važni za poboljšanje kvaliteta života u Vašoj opštini. Osim prihoda od poreza na imovinu, ostali opštinski prihodi koriste se i za ove vrste projekata.

Rezultati investicija

Informacije o investicijama u vašoj opštini će uskoro biti dostupne.

Primedbe

Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Elez Han.

Projekti

Projekti u nastavku u celosti ili delimično se finansiraju od prihoda poreza na imovinu.

 Naziv / Opis projekata realizovanih tokom 2019.god.Ukupni troškovi projekta
Kamion za otpad3,050 €
Izgradnja fudbalskog stadiona „Suad Brava“10,000 €
Kombibus za KCPM – Elez Han15,000 €
Uređenje sportskih terena30,000 €
Asfaltiranje trotoara za pešake iz Elez Hana  –  Uji i Thartë(Kisela voda)44,743 €
Popločavanje betonskim kockama u ruralnim zonama 15,000 €
UKUPNO117,793 €

Primedbe

Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Elez Han.

Realizovani projekti

Reparacija Kompleksa groblja kod Grobljapalih boraca 12,450.13 €
Regulacija potoka i fekalne kanalizacije u selu Sečište20,000.00 €
Fasada dečjeg obdaništa 20,000.00 €
Asfaltiranje puta ka groblju Novog naselja20,000.00 €
Asfaltiranje trotoara za pešake iz Elez Hana -Uji i Thartë10,000.00 €
Regulacija puteljaka u urbanoj zoni16,351.00 €
Regulacija urbano ruralnih puteljaka20,000.00 €
Pokrivenost parkinga i regulisanje garaže za službena vozila15,000.00 €
UKUPNO:133,801.00€

Primedbe

Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Elez Han.

Realizovani projekti

Pokrivanje parkinga i regulisanje garaže za službena vozila10,000.00€
Kupovina kamiona za smeće i ostala potrebna sredstva (traktori, kamioneti, oprema za uklanjanje snega)15,000.00€
Prostiranje ulica betonskim kockicama po ruralnim područjima Elez Han (Goranci, Krivenik, Paldenica, Pustenik, Lač, Sečishte, Melič, Dimće, Lagja e Re, kisedla voda)5,000.00 €
Uređenje gradskog parkinga5,000.00 €
Regulisanje dvorišta NSOŠ „Ilaz Thaći“4,588.01 €
Izgradnja vrtića za decu40,000.00€
UKUPNO:79,588.01€
Copy link
Powered by Social Snap