Dečane

Prihodi od poreza na imovinu su važni za poboljšanje kvaliteta života u Vašoj opštini. Osim prihoda od poreza na imovinu, ostali opštinski prihodi koriste se i za ove vrste projekata.

Rezultati investicija

Informacije o investicijama u vašoj opštini će uskoro biti dostupne.

Primedbe

Opština je odgovorna za sadržaj.

Projekti

Projekti u nastavku u celosti ili delimično se finansiraju od prihoda poreza na imovinu.

Naziv / Opis projekata realizovanih tokom 2020.god.Ukupni troškovi projekta
Investiciono održavanje puteva- Sufinansiranje32,668 €
Investiciono održavanje – Razvoj turizma20,000 €
Dizajn projekta i zonske mape30,000 €
Izgradnja omladinskog centra i omladinskog kompleksa50,000 €
Izgradnja objekta hijena i prateće infrastrukture6,751 €
Snabdevanje vodom planina F150,000 €
Sufinansiranje projekata sa IPA-EU i drugim donatorima10,000 €
Izgradnja kanalizacije MAPH32,573 €
UKUPNO232,312 €

Primedbe

Opština je odgovorna za sadržaj.

Projekti

Projekti u nastavku u celosti ili delimično se finansiraju od prihoda poreza na imovinu.

Naziv / Opis projekata realizovanih tokom 2019.god.Ukupni troškovi projekta
Rekonstrukcija planinskih puteva50,000 €
 Otvaranje i uređenje gradskog groblja30,000 €
Kanalizacija regiona Vokši F150,000 €
Sufinansiranje sa građanima  investicioni projekti 9,000 €
 Otvaranje novih puteva u gradu i rekonstrukcija20,000 €
Rekonstrukcija puta od Deminog mosta  – Carabreg20,000 €
Izgradnja OSNŠ  „Lidhja e Prizrenit“, Dečani20,000 €
 Kapitalno sufinansiranje sa resornim ministarstvima50,000 €
Projekti podrške turizmu30,000 €
UKUPNO279,000 €

Primedbe

Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Dečane.

Realizovani projekti

Izgradnja, otvaranje novih puteva u gradu50,000.00€
Kanalizacija otpadnih voda – Strelc, Isnić, Lebuša, Dubovik, Prapaćan50,000.00€
Regulacija reke (Brana za navodnjavanje Vranoc)10,000.00€
Sufinansiranje u investicije sa građanima80,000.00€
Investiciono održavanje (Renoviranje CPM i APM)7,772.60€
UKUPNO:197,772.60€

Primedbe

Odgovornost za tačnost informacija pripada opštini Dečane.

Realizovani projekti

Uređenje Trga i Trotuara – Centar Gramaćel17,210.50€
Održavanje Lokalnih Puteva Po Selima i Njihovo Povezivanje Sa Gradom75,531.70€
Izrada Projekata-Zonske Mape20,000.00€
Izgradnja Lokalnih Puteva Požare20.000.00€
Vozilo Prve Pomoći11,919.50€
Sufinansiranje  Poljoprivrednih Projekata Sa Donatorima19,986.50€
UKUPNO:164,648.20€
Copy link
Powered by Social Snap