Ulaganja

Prihodi od poreza na imovinu, poboljsavaju vas svakodnevni zivot, zivot vase porodice i vase zajednice.

Prihodi od poreza na imovinu, poboljsavaju vas svakodnevni zivot…

Porezima na imovinu plaćaju se novi putevi, poboljšanje  puteva, čista voda, kanalizacija, parkovi,  igrališta, mostovi,  škole, kružni tokovi,  navodnjavanje, javne rasvete, pešački prelazi, vrtići,  semafori, igrališta, trotoari, poboljšanja u medicinskim centrima, renoviranja doma kulture,  domova za beskućnike, trotoari za hendikepirana lica.

Videli kako vaša opština investira prihode iz poreza na imovinu.

Copy link
Powered by Social Snap