Specifikacije za poreske obaveze

Kliknite na tastere na slikama ispod i dobićete objašnjenje sadržaja.

Poreska godina
Broj jedinice
Adresa jedinice
Kategorija imovine
Vaš udeo jedinice
Pretplata
Datum štampanja
Procenjena vrednost vašeg udela
Opšti popust
Popust za primarni boravak
Oporeziva vrednost
Poreska stopa
Dugovi
Procenjeni porez 2021
Kazne- osim zakasnelog plaćanja
Tip Jedinice
Ukupno za plaćanje
Ukupno procenjeni porez
Ukupne kazne
Ukupni dug
Ukupna uplata pretplate
Broj poreskog obveznika
Copy link
Powered by Social Snap