Specifikacija procenjen porez – objekta

Kliknite na tastere na slikama ispod i dobićete objašnjenje sadržaja.

Poreska godina
Broj jedinice
Lokacija
Kategorija imovine
Vaše učešće u jedinici
Broj računa
Broj poreskog obveznika
Datum izdavanja
Procenjena vrednost
Opšti popust
Primarni odbitak prebivališta
Oporeziva vrednost
Ukupan iznos procenjenog poreza
Vaš deo procenjenog poreza
Poreska stopa
Obaveze