Specifikacija procenjen porez – objekta

Kliknite na tastere na slikama ispod i dobićete objašnjenje sadržaja.

Poreska godina
Broj jedinice
Lokacija
Kategorija imovine
Vaše učešće u jedinici
Broj računa
Broj poreskog obveznika
Datum izdavanja
Procenjena vrednost
Opšti popust
Primarni odbitak prebivališta
Oporeziva vrednost
Ukupan iznos procenjenog poreza
Vaš deo procenjenog poreza
Poreska stopa
Obaveze
Copy link
Powered by Social Snap