Specifikacija dugova

Kliknite na tastere na slikama ispod i dobićete objašnjenje sadržaja.

Godina
Poreska godina
Datum izdavanja
Broj poreskog obveznika
Broj računa
Porez
Kazne za kašnjenje u plaćanju
Kamata
Druge kazne
Ukupni dug
Copy link
Powered by Social Snap