Sertifikat procenjene vrednosti

Potvrđeni sertifikat procenjene vrednosti prikazuje kako se procenjuje vaša imovina. Sertifikat se izdaje za svaku jedinicu.

Sertifikat se izdaje za svaku parcelu i jedinicu objekta. U sertifikatu ćete naći sledeće informacije:

O sertifikatu je objašnjeno više ovde.

Sertifikat o procenjenoj vrednosti  izdaje se u januaru nakon izvršenja procene. Ako ste registrovali vaš lični broj u registar poreza na imovinu , uvek možete videti svoj sertifikat putem elektronske usluge Štampajte račun. Takođe možete dobiti svoj sertifikat u vašoj opštinskoj kancelariji za porez na imovinu.

Copy link
Powered by Social Snap