Registri poreza na imovinu

Registri poreza na imovinu sadrže informacije o imovini i odgovornim poreskim obveznicima koji su potrebni da izvrše tačno oporezivanje poreza na imovinu. Ako pronađete neispravne informacije, trebalo bi da kontaktirate vašu opštinu da biste izvršili ispravku.

Odeljenje za porez na imovinu (DTP) i Opsšinska kancelarija poreza na imovinu (OKP) su odgovorni za upravljanje evidencijama poreza na imovinu. Ove evidencije sadrže informacije potrebne za izvršenje tačnog oporezivanja poreza na imovinu.

Informacije u registre se kontinuirano ažuriraju. Ako otkrijete netačne informacije o vama ili vašoj imovini – molimo kontaktirajte vašu lokalnu kancelariju za porez na imovinu.

Informacije o poreskom obvezniku

Za svakog poreskog obveznika registruju se sledeće informacije:

 • Ime
 • Adresa
 • Lični broj
 • Vlasništvo/posedovanje
 • Podela imovine

Informacije o parceli

Za svaku parcelu i jedinicu parcele registruju se sledeći podaci:

 • Površina (Površina jedinice u kvadratnim metrima)
 • Korišćenje (Aktuelno korišćenje jedinice)
 • Lokacija (U kojoj se nalazi jedinica)
 • Granice (Aktuelne Granice jedne parcele)

Informacije o objektu

Za svaki objekat i jedinicu objekta se registruje:

 • Površine (Jedinica površine u kvadratnim metrima).
 • Korišćenje (Aktuelno korišćenje jedinice)
 • Lokacija (U kojoj se nalazi jedinica)
 • Granice (Aktuelne Granice jedne parcele)
 • Stanje (Svakom objektu se određuje jedan od pet standarda stanja)
 • Primarni boravak (samo za jedan objekat koji se koristi kao primarni boravak poreskog obveznika)
Copy link
Powered by Social Snap