Prva klasifikacija parcela

Sve parcele su klasifikovane na osnovu jedne od 16 kategorije vrednosti.

Prva klasifikacija je izvršena od strane Ministarstva finansija, Odeljenja poreza na imovinu, prema sledećem:

  • Osnova je poslednja raspoloživa službena upotreba od strane KKA.
  • U otkrivenim slučajevima kada je službeno korišćenje KKA, jasno nije u skladu u slučajevima kada službena upotreba NAK-a nije očito nije u skladu sa stvarnim korišćenjem, klasifikacija se vrši prema stvarnom korišćenju.
  • Za parcele sa objektima, isto korišćenje kao za objekat primenjen i za parcelu.

Ako vaša klasifikacija imovine ne odgovara načinu na koji se vaša imovina zapravo koristi, obratite se vašoj opštini da izvršite ispravke. Pročitajte više oko žalbi I zahteva za ispravki ovde.

Copy link
Powered by Social Snap