Račun poreza na imovinu

Kliknite na tastere na slikama ispod i dobićete objašnjenje sadržaja na računu za porez na imovinu.

Poreska godina
Broj računa
Borij poreskog obveznika
Datum izdavanja
Zbir procenjenog poreza
Porez za plaćanje
Dugovi
Plaćanje avansom
Prva rata
Druga rata
Dugovi
Ukupni iznos za plaćanje
Informacija za plaćanje
Copy link
Powered by Social Snap