O računu

Dobićete  jedan račun za porez na imovinu od svake opštine. Račun će biti poslat na adresu poreskog obveznika.

Sledeće će biti poslato na vašu adresu:

  • Aktuelni račun, koji predstavlja sažetak ukupnog iznosa za plaćanje za sve  imovine uključenih u račun.
  • Specifikacija poreskih obaveza. U ovoj specifikaciji navedeni su svi iznosi za svaki objekat i jedinicu parcele.

Ova specifikacija prikazuje primenljive odbitke, oporezivu vrednost, procenjeni porez , primenjivu poresku stopu za određenu jedinicu. U specifikaciji ćete videti i sve dugove ili izvršene pretplate za određenu imovinu.

Vaš račun za porez na imovinu obuhvataće sve imovine (jedinice parcela i jedinice objekata ) koje posedujete ili imate u određenoj opštini. Ako imate imovine u više opština, od svake opštine dobićete po jedan račun.

Molimo vas da proverite da li su sve vaše imovine uključene u račun specifikacije poreskih obaveza. Ako ne – kontaktirajte vašu opštinu da biste videli šta nije u redu.

Račun će biti poslat na adresu poreskog obveznika, a ne na adresu svake imovine. Budući da se sve imovina u opštini sažimaju u jedan račun, banci ćete morati platiti samo jednu tarifu.

Ako želite više informacija o vašoj procenjenoj vrednosti, možete da pristupite Potvrdi o procenjenoj vrednosti iz naše elektronske usluge „Štampanje računa“ ili iz vaše opštine. Ako je ukupan iznos za plaćanje manji od 3 evra, račun se neće izdati.

Copy link
Powered by Social Snap