Proverite vaš račun

Da bi bili sigurni da ste tačno oporezovani, trebate da proverite nekoliko stvari na vaš račun i drugim dokumentima. Prvo, proverite dali su sve parcele i objekti uključeni u jedan račun. Zatim, proverite vaš udeo, površinu (m2) i kategoriju vrednosti za svaki objekat i parcelu koju posedujete.

 Zbog nedostataka u kvalitetu podataka o imovinama, mogu postojati neke greške na vašem računu. Da bi se izbeglo terećenje  netačnim porezom, postoje neke određene stvari koje trebate da proverite na vaš račun i druge dokumente koji su u prilogu računa.

Iskreno se izvinjavamo zbog neugodnosti.

Proverite sledeće:

Da li ste dobili specifikaciju procenjenog poreza za sve vaše imovine?

Proverite da li ste dobili Specifikaciju procenjenog poreza za sve objekte i parcele koje posedujete ili imate, u suprotnom rizikujete da dobijete kazne i kamate za koje niste svesni. Pročitajte više

Ako niste dobili specifikaciju i nije za jednu poljoprivrednu parcelu, trebate  da kontaktirate Kancelariju za porez na imovinu da biste videli u čemu je greška i dobijete Specifikaciju za sve imovine.

Da li ste dobili specifikaciju utvrđenog poreza za bilo koju imovinu koju ne posedujete?

Ako ste dobili račun za imovinu koju ne posedujete trebate da kontaktirate vašu opštinu da biste videli gde je greška.

Da li je vaš udeo imovine tačan?

U uverenju o procenjenoj vrednosti i  specifikaciji utvrđenog poreza deklarisan je vaš udeo imovine. Da li je  udeo tačan? Ako ne, trebate posetiti vašu Kancelariju za porez na imovinu da vidite  gde je greška.

Da li je kategorija procene vaše imovine tačna?

Kategorija vrednost vaše imovine treba  odražavati kako se koristi imovina. Pročitajte više

Ako kategorija vrednosti ne odražava korišćenje vaše imovine, trebate da kontaktirate vašu Kancelariju za porez na imovinu.

Da li je površina (m2) vaše imovine tačna?

Ako površina objekta je netačna, trebate da kontaktirate vašu Kancelariju za porez na imovinu.

Ako površina (m2)  parcele je netačna , trebate da kontaktirate vašu Opštinsku kancelariju za katastar.

Da li se vaša imovina nalazi u tačnoj zoni vrednosti?

U nekim slučajevima, tačna lokacija parcele je nepoznata. To znači da se  možda parcela nalazi u pogrešnoj zoni katastarske zone a time i u pogrešnoj zoni vrednosti.

Ukoliko smatrate da vaša parcela se nalazi na pogrešnoj zoni procene , trebate kontaktirati  vašu opštinsku kancelariju.

Možete da proverite vašu zonu  vrednosti u nekoliko koraka:

  1. Pronađite broj zone  vrednosti u Potvrdi o procenjenoj vrednosti
  2. Idite na mapu zona vrednosti i vidite gde su zone vrednosti.
  3. Utvdite da li se vaša parcela nalazi unutar te zone vrednosti.

Proverite svoju adresu

Proverite da je adresa na računu (prva stranica računa) tačna. Da li je to adresa na koju želite da vam se pošalje račun? Da li su ime ulice itd. tačni? Ako ne, obratite se opštinskoj službi za porez na imovinu da izvršite ispravke. Prava adresa povećava verovatnoću da će vam se račun dostaviti na vreme.Preporučujemo da zapišete svoj lični broj. To vam omogućava pristup vašem računu na mreži i drugim pogodnostima.

Primarno prebivalište

Da li koristite svoju imovinu kao primarno prebivalište? Obavezno iskoristite osnovni popust na stanovanje. Molimo vas obratite pažnju! Vi možete imati samo jedno primarno prebivalište na celom Kosovu. Da biste ubuduće imali koristi od popusta – obavezno registrujte svoju imovinu svojim ličnim brojem.

Dali ste dobili više od jednog računa za istu imovinu?

Ako primite više od jednog računa za istu imovinu, ona može biti registrovana pod istim imenom, ali sa drugim pravopisom. To može rezultirati dvostrukim računima. Ako vam se ovo dogodilo – kontaktirajte svoju opštinu da izvršite ispravke i registrujte svoju imovinu svojim ličnim brojem.

Copy link
Powered by Social Snap