Popust za osnovno stanovanje

Možete dobiti popust od 15,000.00 € od procenjene vrednosti ako je imovina registrovana kao vaš primarni boravak.

Možete dobiti popust od 15,000 evra od procenjene vrednosti ako je imovina registrovana kao vaš primarni boravak.

Ako ste odgovorni poreski obveznik jedinice objekta koju koristite kao primarni boravak, imate pravo na popust pri utvrđivanju oporezivog iznosa. Da biste iskoristili ovaj popust, morate učiniti dve stvari:

  1. Unesite svoj lični broj u ličnu evidenciju poreza na imovinu
  2. Registrujte jedinicu objekta kao vaše glavno prebivalište. Ovo se treba učiniti najkasnije do 30. novembra u godini pre poreske godine. To možete učiniti u vašoj lokalnoj kancelariji za porez na imovinu.

Koristite obrazac Za Samoprijavu Za Primarno Stanovanje.

Odbitak je 15,000.00 € po jedinici objekta. Ako imate samo jedan deo jedinice objekta, možete dobiti povraćaj proporcionalno vašeg udela. Ako i vlasnik drugog udela takođe koristi objekat kao primarni boravak , ukupni odbitak za imovinu  biće 15,000.00 €.

Možete imati samo jedno primarno prebivalište širom Kosova. Ako ste registrovali više od jednog osnovnog boravka, mora ćete platiti novčanu kaznu od 100.00 €.

Ako je procenjena vrednost vaše jedinice objekta niža od osnovnog odbitka stanovanja, odbitak se oduzima od jedinice parcele na kojoj se objekat nalazi. Ovo važi samo ako jedinica parcele i jedinica objekta imaju istog poreskog obveznika.

Zakonska referenca: članovi 11 i 35 Zakona br. 06 / L-005 o porezu na nepokretnu imovinu

Besa poseduje objektnu jedinicu sa svojom sestrom. Koristi je kao svoje glavno prebivalište. Ona ga je registrovala u Registar poreza na imovinu pre 30. novembra u godini prije poreske godine. Njen udeo je 3/4.

Pretpostavke:

UkupnoBesin udeo
Besin udeo jedinice objekta3/4
Procenja vrednost jedinice objekta50,00037,500
Popust za primarno prebivalište 11,250
Oporeziva vrednost 26,250

Obračun:

Pošto je Besa vlasnik samo 3/4 imovine, maksimalni popust za njen osnovni boravak je 11,250.00 € (3/4 od 15,000.00 €).

Oporeziva vrednost Besinog udela jedinice objekta iznosi 26,250.00 € (37,500.00 € – 11,250.00 €).

Ako Besina sestra takođe koristi imovinu u kao svoj primarni boravak, ukupan odbitak za primarni boravak a imovinu iznosi 15,000.00 €.             11,250.00 € za Besu i 3,750.00 € za njenu sestru.

Flaka poseduje 1.1 imovine. Imovina se sastoji od jedinice parcele i jedinice objekta. Flaka živi u jedinici objekta i registrovala ga je kao osnovno prebivalište pre 30 novembra u godini prije poreske godine.

Pretpostavke:

Procenjena vrednost jedinice objekta 12,000.00 €
Procenjena vrednost jedinice parcele 10,000.00 €
Popust za osnovno boravište 15,000.00 €

Obračun:

Pošto je vrednost jedinice objekta (12,000.00 €) niža ododbitka za primarni boravak (15,000.00 €), ostali deo odbitka (3,000.00 €) oduzet će se od procenjene vrednosti jedinice parcele.

Oporeziva vrednost objekta: 0
(12,000.00 € – 15,000.00 €)

Preostali iznos odbijanja Flakinog osnovnog mesta boravka: 3,000.00 €
(12,000.00 € – 15,000.00 €)

Flakina oporeziva vrednost parcelnih jedinica: 7,000.00 €
(10,000.00 € – 3,000.00 €)

Copy link
Powered by Social Snap