Obaveza plaćanja poreza na imovinu

Ako posedujete imovinu, vi ste obavezni da platite porez na imovinu. Porez se izriče na svim nepokretnim zemljištima, osim na obradivom poljoprivrednom zemljištu. Neke organizacije i institucije su oslobođene od plaćanja poreza na imovinu.

Ako posedujete imovinu, 30. novembra u godini pre poreske godine, od vas se traži da plaćate porez na imovinu. Vi ste odgovorni poreski obveznik.

Porezi se obračunavaju na sva nepokretna imanja osim obradiva poljoprivredna zemljišta. Neke organizacije i institucije su oslobođene od plaćanja poreza na imovinu.

Copy link
Powered by Social Snap