Da li je svaka vaša nepokretna imovina obuhvaćena u fakturi?

Važno je da se osiguravate da dobijete procenu procenjenog poreza za svu vašu imovinu.

Vi treba da dobijate račun iz svake opštine gde imate imovinu. Taj račun ove godine, treba da obuhvata Specifikaciju obračunatog poreza  za svaku parcelu i objekat koji imate u opštini, osim poljoprivrednih parcela.

Ukoliko niste dobili specifikaciju obračunatog poreza za sve vaše nepokretne imovine, postoje četiri razloga za to:

  • Ukoliko je poljoprivredna parcela (one se ne oporezuju do 2019 ili 2020)
  • Vaše ukupne poreske obaveze u toj specifičnoj opštini su manje od 3 evra.
  • Opština nema tačnu adresu gde treba poslati navedenu specifikaciju obračunatog poreza. To predstavlja rizik pogotovo za parcele bez objekata (zgrada).
  • Niste ispravno upisani kao vlasnik / posednik imovine.

Ukoliko  niste dobili specifikaciju za sve vaše parcele i objekte, molimo vas treba da se obratite vašoj kancelariji za porez na imovinu kako biste:

  • dobili specifikaciju (osim ako je porez manji od 3 evra ili je ona poljoprivredna parcela)
  • upisali svoj lični broj za sve vaše nepokretne imovine kako biste izbegli ovaj problem u budućnosti.
  • se upisali kao poreski obveznik odgovoran za imovinu.

Ovo je veoma važno jer ste vi odgovorni za plaćanje poreza za sve nepokretne imovine (parcele i objekte) koje imate ili posedujete. Novčane kazne i kamate biće nametnute na sve neisplaćene poreze, bez obzira ukoliko vam je račun dostavljen ili ne.

Copy link
Powered by Social Snap