Da li je svaka vaša nepokretna imovina obuhvaćena u fakturi?

Važno je proveriti da li ste dobili specifikaciju poreskih obaveza za sve vaše posede.

Trebali biste dobiti račun od svake opštine u kojoj posedujete imovinu. Uverite se da su svi predmeti i paketi koje posedujete ili posedujete u datoj opštini uključeni u specifikaciju poreskih obaveza.

Ako sva vaša svojstva nisu uključena u poreznu specifikaciju, mogu postojati četiri razloga:

  • Ukoliko je poljoprivredna parcela (one se ne oporezuju do 2019 ili 2020)
  • Vaše ukupne poreske obaveze u toj specifičnoj opštini su manje od 3 evra.
  • Opština nema tačnu adresu gde treba poslati navedenu specifikaciju za poreske obaveze. To predstavlja rizik pogotovo za parcele bez objekata (zgrada).
  • Niste ispravno upisani kao vlasnik / posednik imovine.

Ako sva vaša imovina nije uključena u specifikaciju poreznih obaveza, posjetite svoj ured za porez na:

  • dobili specifikaciju (osim ako je porez manji od 3 evra ili je ona poljoprivredna parcela)
  • upisali svoj lični broj za sve vaše nepokretne imovine kako biste izbegli ovaj problem u budućnosti.
  • se upisali kao poreski obveznik odgovoran za imovinu.

Ovo je veoma važno jer ste vi odgovorni za plaćanje poreza za sve nepokretne imovine (parcele i objekte) koje imate ili posedujete. Novčane kazne i kamate biće nametnute na sve neisplaćene poreze, bez obzira ukoliko vam je račun dostavljen ili ne.

Copy link
Powered by Social Snap