Adresa poreskog obveznika

Na kojoj adresi poslati račun, zavisi od informacija koje su dostupne u registar poreza na imovinu. Trebate reagovati ako niste dobili račun za sve vaše imovine (parcele i objekte).

Račun se šalje na adresu poreskog obveznika. Ono što se smatra adresa poreskog obveznika može se razlikovati u zavisnosti od dostupnih informacija u registar poreza na imovinu.

Postoje dva različita slučaja:

Registrovali ste vaš lični broj/ identifikacioni broj biznisa u registar poreza na imovinu

Ako ste registrovali lični broj / identifikacioni broj biznisa  za sve vaše parcele i objekte u registar poreza na imovinu,  dobićete na istoj adresi sve račune poreza na imovinu od  svih opština.  

Račun će biti poslat na sledeći način:

 1. Prvenstveno, na adresu vašeg primarnog boravišta.
 2. Ako nemate primarno boravište, račun će biti poslat na adresu vašeg objekta.
 3. Ako imate više objekata, faktura će biti poslata na adresu objekta koji je prvi put registrovan.

Molimo Vas da se uverite da su sve vaše parcele i objekti registrovani sa vašim ličnim brojem!

Niste registrovali vaš lični broj u registar za porez na imovinu

Ukoliko niste registrovali vaš lični broj u registar poreza na imovinu , dobićete račune od različitih opština na različite adrese, kako sledi:

Račun će biti poslat na sledeći način:

 1. Prvenstveno na adresi vašeg primarnog boravka u toj opštini.
 2. Ako nemate primarno boravište u toj opštini, račun će biti poslat na adresu vašeg objekta.
 3. Ako imate više od jednog objekta račun će biti poslat na:
  a. stambeni objekat koji je prvi registrovan;
  b. ako nemate stambeni objekat u toj opštini, račun će biti poslat na objekat koji je prvi registrovan.
 4. Za parcele bez objekata, račun će se poslati na adresu registrovanog lica kao vlasnika u Kosovskom registru imovine pri Kosovskoj katastarskoj agenciji.

Molim obratite pažnju! Veoma je važno da proverite da li ste dobili specifikaciju poreskih obaveza za sve svoje parcele i predmete kako biste mogli da platite na vreme. U suprotnom rizikujete da vam naplatimo novčane kazne i kamate za zakašnjelo plaćanje. Registracijom ličnog broja na svim paketima i predmetima smanjujete rizik da ne dobijete specifikaciju poreskih obaveza za svu imovinu.

Copy link
Powered by Social Snap