Registrujte vaše primarno mesto boravišta

Za vaše primarno boravište, imate pravo na odbitak od 15,000 evra u određivanju oporezive vrednosti te jedinice objekta.

Za vaše primarno boravište, imate pravo na odbitak od 15,000 evra u određivanju oporezive vrednosti te jedinice objekta.

Ako objekat koristite kaovaše  primarno boravište, morate se uveriti da je objekat registrovan u registar poreza na imovinu. Za mesto primarnog boravišta dobijate umanjenje  od 15,000 evra.

Iznos se odbija od procenjene vrednosti kada je oporeziva vrednost utvrđena Možete imati samo jedno primarno boravište  registrovano na Kosovu. Ako imate više od jednog registrovanog , morate platiti novčanu kaznu od 100 evra.

Da biste dobili odbitak, morate:

  • registrovati vaš lični broj u registar poreza na imovinu
  • registrovati svoju imovinu kao primarno boravište najkasnije do 30 novembra u godini koja prethodi poreskoj godini. Koristite obrazac Samoizjavljivanje za primarno boravište.

Pročitajte više o odbitku za primarno boravište.

Član  11. Zakona br. 06/L – 005 o porezu na nepokretnu imovinu

Copy link
Powered by Social Snap