Registrujte vaš lični broj

Registrovanjem vašeg ličnog broja u registar poreza na imovinu, imaćete pogodnosti kao što su mogućnost korišćenja naših e-usluga i plaćanje poreza na svu imovinu u jednoj opštini preko samo jednog računa.

Organi vlasti poreza na imovinu imaju za cilj da budu moderni i efikasni. Registrovani lični broj vodi do efikasnosti i preciznijih i pouzdanijih informacija u registrima.

Za vas kao poreskog obveznika postoji veliki broj koristi od toga da imate svoj lični broj u registrima poreza na imovinu:

  • Koristi od umanjenja na osnovu primarnog boravišta
  • Za plaćanje poreza na svu imovinu koju imate u jednoj opštini dobićete jedinstveni račun koji će biti poslat na jednu adresu.
  • Platićete samo jednu naknadu u banci kada plaćate porez za svu imovinu koju posedujete unutar jedne opštine.
  • Smanjenje rizika od plaćanja kazni i kamate zbog činjenice da vam se račun ne može dostaviti.
  • Manji rizik od dupliranja računa za istu imovinu.
  • Koristi od korišćenja naših e-usluga. Na ovaj način možete pristupiti svim vašim računima i sertifikatima kada god želite, bez obzira na to da li posedujete imovinu u mnogim opštinama ili živite u inostranstvu.

Da bis te registrovali svoj lični broj, posetite opštinsku poresku upravu i ponesite ličnu kartu sa sobom.

Ako ste registrovali vašu imovinu ličnim brojem, možete da pristupite  računu za porez na imovinu  i  još mnogo toga online.
Copy link
Powered by Social Snap