Registrujte svoju imovinu

Ako posedujete imovinu – uverite se da je ista registrovana u registrima poreza na imovinu.

Posedovanje imovine mora biti registrovano u dva slučaja:

  • Imate ili posedujete imovinu koja nije upisana u registar poreza na imovinu kada novi zakon stupi na snagu.
  • Kupite ili uđete u posed imovine nakon stupanja na snagu novog zakona. Morate da registrujete imovinu  u roku od 30 dana od dana kada ste ušli u posed iste.

Registracija se mora obaviti putem samoprijavljivanja u opštini u kojoj se nalazi dotična imovina. Koristite obrazac za Samo Izjava o Posedovanju Nove Imovine.

Imajte na umu da rizikujete novčane kazne ako ne registrujete ispravno svoju imovinu.

Član 14.3-4 Zakona br. 06/L – 005 o porezu na nepokretnu imovinu

Copy link
Powered by Social Snap