Nemojte rizikovati dobijanje novčanih kazni!

Uverite se da ste vi i vaša imovina ispravno registrovani kako biste izbegli rizik od plaćanja kazni.

Vi trebate tačno registrovati kada budete došli na posed jedne imovine u registrima poreza na imovinu. Morate takođe registrovati promene u korišćenju imovine kao i nadogradnju na imovini.

Takođe morate omogućiti pristup opštinskim službenicima u cilju inspekcije vaše imovine. Ako to ne učinite, moraćete da platite novčanu kaznu.

Morate registrovati:

Mogu se izreći sledeće novčane kazne

  • Novčana kazna za neuspeh registracije posedovanja imovine. – 30% procenjenog poreza.
  • Novčana kazna za odbijanje inspekcije imovine. – 30 % procenjenog poreza.
  • Novčana kazna za neprijavljivanje promena na imovini – 200% razlike procenjenog poreza.
  • Novčana kazna za više od jednog primarnog boravišta – 100 evra u svakoj opštini

Član 35. Zakona br. 06/L – 005 o porezu na nepokretnu imovnu

Copy link
Powered by Social Snap