Letci i brošure

Kratke vesti o porezu na imovinu

Ovaj letak vam daje veoma kratke informacije o vestima o porezu na imovinu, i o tome kako upravljati porezom putem interneta.


Vesti o porezu na imovinu za 2019. godinu

Ovaj letak će vam dati kratku prezentaciju najvažnijih vesti o porezu na imovinu za 2019. godinu.


Procena zemljišta u cilju poreza na imovinu

Ovaj letak pruža kratku procenu pregleda zemljišta. Možete pročitati zašto, kako i kada će zemlja biti vrednovana. Informacije se zasnivaju na predlog novog zakona o porezu na imovinu.


Zadnja strana računa

Na zadnjoj strani računa nalaze se informacije o prinudnoj naplati, kako i gde treba platiti i postupcima žalbi. Ako je niste dobili sa računom, možete to proveriti ovde.

Copy link
Powered by Social Snap