Publikacije

Ovde možete pronaći sve dostupne štampane materijale, kao što su brošure, izveštaji, i administrativna uputstva. Ovde ćete takođe pronaći video zapise o porezu na imovinu i proceni.

Letci i brošure

Ovde ćete naći izbor letaka i brošura o porezu na imovinu.

Video

Pogledajte naše video snimke da biste saznali više o proceni i porezu na imovinu.

Opšti izveštaji o ocenjivanju

Za svaku opštinu sastavlja se opšti izveštaj o proceni nakon sprovođenja sveobuhvatne procene.

Više stranica

Pravni

Copy link
Powered by Social Snap