Faktori vrednosti

Faktori vrednosti su karakteristike imovine koje utiču na tržišnu vrednost imovine.

Faktori vrednosti koji se uzimaju u obzir su sledeći:

  • Krišćenje  
  • Lokacija
  • Veličina  
  • Kvalitet (samo za objekte)

Korišćenje

Na tržišnu vrednost imovine utiče način na koji se imovina koristi. Pri određivanju procenjene vrednosti to se uzima u obzir klasifikovanjem svih imovina u različite kategorije vrednosti. Svaka kategorija vrednosti procenjuje se zasebno i zone vrednosti i nivoi vrednosti određuju za svaku kategoriju.

Lokacija

Lokacija se uzima u obzir podelom svake opštine u različite zone vrednosti na novu kako tržišna vrednost varira ovisno o mestu na kojem se nekretnina nalazi. Za svaku zonu vrednosti određuje se vrednost po kvadratnom metru. To se naziva nivoom vrednosti.

Veličina

Veličina imovine direktno utiče na procenjenu vrednost. Površina imovine (m2) množi se sa nivoom vrednosti.

 Procenjena vrednost = Površina (m2) * Nivo vrednosti (€ po m2)  

Stanje

Faktor vrednosti stanja odnosi se samo na objekte(zgrade). Stanje se uzima u obzir utvrđivanjem standarda stanja za svaki objekat. Svaki standard ima koeficijent stanja.

Procenjena vrednost za objekte = Površina (m2) * Nivo vrednosti (€ po m2) * Koeficijent stanja

Registrovane karakteristike u registru poreza na imovinu 30. novembra godine procene utiču na procenjenu vrednost vaše imovine. Datum 30. novembar je datum karakteristika.

Imajte na umu da morate da prijavite bilo kakve promene u korišćenju vaše imovine. Isto važi i za proširenja koja mogu uticati na vrednost veću od 5,000 €.

Copy link
Powered by Social Snap