Zivite li u inostranstvo?

Ako registrujete imovinu sa vašim ličnim brojem, možete imati pristup vašem računu preko naše usluge e-računa.

Svako ko je u državini ili poseduje imovinu na Kosovu, dužan je da plati porez na imovinu. Ako živite u inostranstvu, biće teško ispuniti svoje obaveze na vreme.

Da biste izbegli rizik od kašnjenja u plaćanju sa novčanom kaznom i kamatom, možete odštampati račun sa našeg veb sajta. Da biste koristili ovu uslugu, morate upisati imovinu sa vašim ličnim brojem u registar poreza na imovinu.

Ova usluga je takođe dostupna za osobe sa ličnim brojem iz druge zemlje.

Posetite vašu opštinsku kancelariju za porez na imovinu kako biste bili sigurni da ste vi i vaša imovina uredno registrovani.

Više o načinu plaćanja iz inostranstva možete pročitati ovde.

Copy link
Powered by Social Snap