Potvrda o plaćanju

Ako vam je potrebna potvrda o plaćanju, možete je dobiti u vašoj opštini.

Kada u potpunosti platite vaš utvrđeni porez i dugove, možete dobiti  potvrdu o uplati. Da bi ste je dobili, trebate posetiti vašu Kancelariju za porez na imovinu.

Imajte na umu da je potrebno nekoliko dana nakon izvršenog plaćanja da se plaćanje registruje u registar za porez na imovinu. Stoga, trebate sačekati nekoliko dana pre nego što dobijete potvrdu o plaćanju.

Potvrda o plaćanju je potrebna kako biste dokazali da nemate zaostalih poreskih obaveza, na primer prilikom registracije automobila.

Copy link
Powered by Social Snap