Odlaganje plaćanja

U posebnim slučajevima moguće je podneti zahtev za odgodu plaćanja za dve godine bez obavezne naplate, novčane kazne i kamate.

U izuzetnim okolnostima, moguće je da se odloži plaćanje za Vaš porez na imovinu. Da bi se moglo to uraditi, treba se primenjivati sledeće:

  • Odlaganje važi za određeni poreski račun.
  • Imovina u pitanju je za vaš primarni boravak.
  • Plaćanje poreza dovelo bi do nepotrebnih poteškoća za vas.
  • Možete predstaviti značajne dokaze za podržavanje vaših treškoća.

Tokom vremena odlaganja, neće važiti:

  • Prinudno prikupljanje
  • Kazne za kašnjenje plaćanja
  • Kamata za kašnjenje plaćanja

Odlaganje plaćanja može se odobriti za najviše dve godine, uz mogućnost produženja za još dve godine.

Ako želite da aplicirate za odlaganje poreza, morate da podnesete obrazac za odlaganje plaćanja u vašoj opštini.

Copy link
Powered by Social Snap