Kazne i kamate za kašnjenje u plaćanju

Ako kasnite s plaćanjem, bit će vam naplaćene kazne i kamate.

Ako kasnite u plaćanju, trebate platiti:

  • Kaznu u iznosu od 10% od neplaćenog poreza,
  • Kamatu od 0.65% neplaćenog poreza za svaki mesec kašnjenja.

Za dug, kamata će se stalno povećati za svaki novi mesec zakašnjenja.

Pretpostavke

Ukupno obračunati porez: 60 € (podeljen u dve rate)
Porez za plaćanje 30. april: 30 €
Porez za plaćanje 30. septembar: 30 €
Stopa kamate: 0.65% na Neplaćeni porez
Kazna: 10% na Naplaćeni porez

U ovom primeru, prva rata je plaćena 30. septembra, pet meseci sa kašnjenjem. Kamata će se primeniti za pet meseci.

Obračunavanje kazni i kamata

Kazne: 3.00 € (30 € * 10%)
Kamata: 1.00 € (30 € * 0.65% * 5 meseci)
Ukupno: 4.00 €

Porez koji treba platiti je 30 €, ali zbog kašnjenja plaćanja, iznos koji treba platiti je 34 €.


Način na koji se obračunavaju kazne i kamate prikazane su u ovoj tabeli:

Kamata 0.65% na neplaćeni porezKazna 10% na neplaćeni porez
Maj0.20 €3.00 €
Jun0.20 €
Jul0.20 €
Avgust0.20 €
Septembar0.20 €
UKUPNO1.00 €3.00 €

Ukupno kazne i kamate 4.00 €.

Pretpostavke

Ukupno obračunatoj poreza: 60 € (podeljen u dve rate)
Porez za plaćanje 30. aprila: 30 €
Porez za plaćanje 30. septembar: 30 €
Stopa kamate: 0.65% na neplaćeni porez
Kazna: 10% na plaćeni porez

U ovom primeru, prva i druga rata plaćena su 30. decembra.

Obračunavanje kazni i kamata

Prva rata:
Kazna: 3.00 € (30 € * 10%)
Kamata: 1.60 € (30 € * 0.65% * 8 meseci)
Ukupno: 4.60 €

Druga rata 2:
Kazna 2: 3.00 € (30 € * 10%)
Kamata: 0.60 € (30 € * 0.65% * 3 meseci)
Ukupno: 3.60 €

Ukupni dodatni trošak za kašnjenje plaćanja u ovom slučaju je 8.20 € (4.60 + 3.60).
Obračunati porez je 60 €, ali zbog kašnjenja u plaćanju, dug do decembra je 68.20 €.

Način na koji se obračunavaju kazne i kamate prikazan je u ovoj tabeli:

PrvarataDrugarata
Kazna 10%Kamata 0.65%Kazna 10%Kamata 0.65%
Maj3.00 €0.20 €
Jun0.20 €
Jul0.20 €
Avgust0.20 €
Septembar0.20 €
Oktobar0.20 €3.00 €0.20 €
Novembar0.20 €0.20 €
Decembar0.20 €0.20 €
UKUPNO3.00 €1.60 €3.00 €0.60 €

Ukupno kazne i kamate 8.20 €.

Copy link
Powered by Social Snap