Kako platiti

Račun možete platiti na različite načine. Važno je znati da vaša uplata prvo pokriva vaše dugove, a onda drugo, procenjeni porez ove godine.

Načini da se plati

Možete platiti porez na imovinu na jedan od sledećih načina:

  • U licenciranoj banci od Centralne banke Kosova
  • E-banking
  • U pošti ili drugim licenciranim ustanovama
  • U opštini za iznos do 10 €.

Ako živite u inostranstvu, imate različite alternative za plaćanje poreza na imovinu. Pročitajte više ovde.

Raspodela plaćanja

Ako vaš račun sadrži više od jedne jedinice, vaše plaćanje će biti proporcionalno raspoređeno u raznim jedinicama. Za svaku jedinicu, plaćanje će biti distribuirano po sledećem rasporedu:

  1. Dugovi ¹
  2. Porez tekuće godine, kazne i kamate:

To znači da ako izvršite plaćanje koja ne pokrivaju dugovanja iz prethodnih godina, kao i utvrđeni porez za ovu godinu za sve vaše jedinice, moraćete da ove godine platite kaznu za kašnjenja u plaćanju!

Primer: Plaćanje ne pokriva porez i dugove

Pretpostavke

Rok za plaćanje prva rata: 30 april
Kazne: 10% od neplaćenog poreza
Kamata: 0.65% od neplaćenog poreza mesečno

Dukagjini je primio račun sa sledećim informacijama:

Prva rata: 20 €
Druga rata: 20 €
Dugovi: 10 €

On plaća 20 € – 30 aprila.
Plaćanje će biti distribuirano na sledeći način:

Iznos koji treba platitiPlaćeni iznosNeplaćeno
Dugovi10 €10 €0 €
Prva rata20 €10 €10 €

Pošto prva rata nije u potpunosti plaćena,  Dukagjini će morati da plati sledeće:

Kazna 10% = 1 €
Kamata 0.65% = 6.5 centi za svaki mesec kašnjena plaćanja.


¹Ako imate dugove od nekoliko godina, plaćanje će biti distribuirano u dugove po hronološkom redosledu. To znači da će plaćanje prvo biti distribuirano kod starih dugova. 

Copy link
Powered by Social Snap