Poreza za plaćanje je niži od Ukupnog obračunatog poreza

Ako iznos “Poreza za plaćanje” niži od “Ukupnog obračunatog  poreza”, razlog za to može biti taj što imate pretplatu iz prethodnih godina.

Ako važi kako sledi, uvek se trebate obratiti vašoj Opštinskoj kancelariji za porez na imovinu da biste dobili informacije o tome koliko trebate platiti i kada.

  1. Račun se štampa pre datuma plaćanja za prvu ratu.
  2. Iznos „Poreza za plaćanje“ je niži  od „Ukupnog obračunatog poreza“.
  3. Imate više od jedne imovine.
  4. Pretplata se vrši pre 1. januara 2019. godine ili ne znate da li je pretplata  izvršena pre tog datuma.

Vaša Opštinska kancelarija za porez na imovinu može vam pomoći da tačno utvrdite koliko trebate platiti da biste izbegli kamate i kazne na bilo kojoj od vaših imovina.

Pretplata izvršena pre 1. januara 2019. god. za jednu od imovina ne raspodeli se automatski kod  ostalih imovina. Takvu raspodelu  možete zatražiti u vašoj Opštinskoj kancelariji za porez na imovinu.

Primer: Razlika između ukupnog obračunatog poreza i poreza za plaćanje

Egzona je dobila svoj račun. Budući da postoji razlika između ukupnog iznosa za plaćanje i iznosa dve rate, ona nije sigurna koliko treba da plati i kada.

Egzona ima 4 raznih imovina:

  1. U ovom slučaju, račun je odštampan 9. marta (A), tj. pre datuma prve rate 30. aprila (B).
  2. “Porez za plaćanje „, 200.00 € (D) je niži od „Ukupnog obračunatog poreza“ 270.00 € (C).
  3. Razlog za ovu razliku je obično pretplata (u ovom konkretnom slučaju) pretplata od 70.00 €)
  4. Ako je pretplata je izvršena pre 2019. godine, a Egzona ima  više od jedne imovine, ona se treba obratiti svojoj Opštinskoj kancelariji za porez na imovinu da bi saznala tačne iznose za plaćanje kako bi se izbegle novčane kazne i kamate u svim njenim imovinama.
  5. Ako Egzona ne zna da li je pretplata izvršena pre 2019. godine, treba se obratiti svojoj opštini.
Copy link
Powered by Social Snap