Iznos za plaćanje

Iznosi za plaćanje su jasno prikazani na računu. Imajte na umu da svaku uplatu  koju prvo izvršite pokriva dugovanja (ako ih ima).

Dobićete po jedan račun od svake opštine u kojoj imate imovinu. Svi iznosi na računu su ukupan iznos za sve vaše jedinice u odgovarajućoj opštini. U specifikaciji poreskih obaveza imate sve iznose navedene za svaku jedinicu.

Imajte na umu da će svaka uplata koju izvršite pokriti prvo dugovanja. Pročitajte više o raspodeli uplate ovde.

Račun

U obojenom okviru vašeg računa imate iznose za plaćanje i datume za plaćanje kako biste izbegli kamate i novčane kazne .

Iznosi će se promeniti ako se račun ponovo odštampa nakon što ste izvršili uplatu, prošao je  određeni datum  ili ako je  kamata povećana zbog zakasnelog plaćanja

1) Dugovi
Ovo je ukupan iznos vašeg neplaćenog poreza, novčanih kazni i kamata za sve vaše jedinice. Može se sastojati od:

  • Neplaćeni porez, kazne i kamate iz prethodnih godina.
  • Neplaćeni porez, kazne i kamate za tekuću godinu – ako je račun odštampan nakon određenog datuma.
This image has an empty alt attribute; its file name is bill_partial.png

1) Dugovi
Ovo je ukupan iznos vašeg neplaćenog poreza, novčanih kazni i kamata za sve vaše jedinice. Može se sastojati od:

  • Neplaćeni porez, kazne i kamate iz prethodnih godina.
  • Neplaćeni porez, kazne i kamate za tekuću godinu – ako je račun odštampan nakon određenog datuma.

2) Rate
Ukupni procenjeni porez za godinu i sve novčane kazne osim novčanih kazni za zakasnelo plaćanje  deli se u dve rate.
3) Ukupno za plaćanje
Ukupan iznos za plaćanje je iznos dugova i dve rate.

Specifikacija poreskih obaveza

U specifikaciji poreskih obaveza navedeni su svi iznosi za svaku od vaših jedinica u istoj opštini.

This image has an empty alt attribute; its file name is specification_wDebt-e1614355448731.png

Uverite se da su sve vaše jedinice uključene u specifikaciju i da ne uključuju jedinice koje nisu vaše ili  posedujete.

Ukupni iznosi u specifikaciji poreskih obaveza prenose se na račun.

This image has an empty alt attribute; its file name is amount-to-pay_pic2-1024x635.png

Više o specifikaciji poreskih obaveza možete pročitati ovde.

Ako imate pretplatu za jednu ili više, ali nisu sve jedinice uključene u vašu specifikaciju poreskih obaveza, podstičemo vas da kontaktirate opštinsku kancelariju za porez na imovinu da biste saznali koliko tačno treba da platite kako biste izbegli kazne i kamate. Pročitajte više ovde.

Copy link
Powered by Social Snap