Kada treba platiti


Plaćanje za obračunati porez je podeljen na dve rate, koje moraju biti isplaćene do 30. Aprila i 30. Septembra. Dugovi se moraju platiti odmah. Ako plaćanje kasni, moraćete da platite kaznu i kamatu.

Kako bi izbegli kazne i kamate, važno je da ne platite kasnije od krajneg datuma za plaćanje. Oni su obično:

  • Odmah – Dugovi
  • 30. April – Prva rata
  • 30. Septembar – Druga rata  

Ako Ministarstvo finansija ili opština odluče da puste račun kasnije od 31. Januara , datumi za plaćanje prve rate će biti odložene  u skladu sa tim.  Uvek možete naći aktuelne datume na računu.

Ako datum plaćanja pada na vikend, rok za plaćanje odlaže do narednog radnog dana.

Ako plaćanje kasni, moraćete da platite:

  • Kaznu od 10% neplaćenog poreza
  • Kamatu od 0,65% od neplaćenog poreza za svaki mesec kašnjenja.

Platite na vreme da bi izbegli kazne i kamate!

Copy link
Powered by Social Snap