Platite

Ovde imate  sve informacije koje su vam potrebne za plaćanje , kao što su kada i kako platiti, i objašnjenje različitih iznosa na računu. Takođe možete pročitati o rizicima za  kašnjenja u plaćanju, potvrdi o plaćanju, odgađanje.  Ako živite u inostranstvu, možete pronaći neke informacije o tome kako upravljati porezom putem interneta.

Kada treba platiti

Plaćanje za obračunati porez je podeljen na dve rate. Da biste bili sigurni platite na vreme. Ako plaćanje kasni, moraćete da platite kaznu i kamatu.

Kako platiti

Račun možete platiti na različite načine. Važno je znati da vaša uplata prvo pokriva vaše dugove, a onda drugo, procenjeni porez ove godine.

Iznos za plaćanje

Iznos za plaćanje  je jasno navedeno na računu. Ukupan iznos za plaćanje može se sastojati od različitih delova, kao što je: obračunati porez,  dugovi,  kazne i kamate.

Copy link
Powered by Social Snap