O nama

ODELJENJE POREZA NA IMOVINU / MF

Misija

Odeljenje Poreza na Imovinu (OPI) nudi uputstva opštinama kako bi se osiguralo da porez na imovinu pruža izvor prihoda i to dalje raste, u kojima se računa kao deo opštinskih budžeta. Odeljenje pruža nadzor na opštinskim kancelarijama poreza na imovinu, kako bi se osiguralo da porez na imovinu se primenjuje u skladu sa zakonom i opštine da ostanu sertifikovane za prikupljanje poreza. Analize na vreme, ugovore transakcije, procene i prikupljanja podataka od strane Odeljenja / Ministarstvo će pomoći opštinama u efikasnu administraciju poreza na imovinu.

Vizija

Odeljenje Poreza na imovinu podržava opštinske kancelarije o porezu na imovinu, da oni mogu raditi sa najboljim prakse upravljanja. OPI nastoji da obezbedi jedinstvene standarde procene širom Kosova. Odeljenje pruža pomoć opštinama u njihovim naporima za prikupljanje i razmatranje pritužbi od poreskih obveznika i daje analizu da informiše donosioce odluka.

Uloga i zadaci

Odeljenje Poreza na imovinu je odgovorno za:

 • Godišnji pregled, kako bi se obezbedilo da opštinski porez na imovinu se primenjuje u skladu sa zakonom i da budu dalje sertifikovane opštine za prikupljanje poreza.
 • Analize na vreme za imovine i kupoprodajni ugovore, procene, i prikupljanje podataka od strane Ministarstva da pomogne opštinama u efikasnu administraciju poreza na imovinu.
 • Podrška praćenje opštinski porez na imovinu sa najboljim prakse upravljanja.
 • Obezbijediti jedinstvene standarde i obezbedi procene širom Kosova.
 • Pružanje pomoći opštinama u njihovim naporima i prikupljanje žalbi i pružanje analize obavesti donosiocima odluka.
 • Implementacija novog sistema za upravljanje administracije poreza na imovinu
 • Pružanje saveta, sugestije i preporuke opštinama za razne akcije.
 • Podrška aktivnosti i priprema novih opština da potvrdi svoju poreza na imovinu.
 • Razvoj softvera za porez na imovinu i njegovo održavanje
 • Postavljanje cena i poreza u sistemu svake godine
 • Proračun masivna zapisi, pripremajući ga za proizvodnju
 • Obezbeđivanje pristup u sistemu i odobrenja
 • Revizija opštinskih baza podataka
 • Obuka opštinskih službenika
 • Registracija uplata u sistem, elektronski

Opštinske kancelarije poreza na imovinu

Sve opštine koje imaju porez na imovinu, moraju imati Opštinsku kancelariju poreza na imovinu. Ova Kancelarija je u službi poreznih obveznika.

MINISTRY OF FINANCE ODELJENJE ZA POREZ NA IMOVINU

Odeljenje za porez na imovinu je deo Ministarstva finansija na Kosovu. OPI vodi, podržava i obučava opštine o načinu naplate poreza na imovinu na ispravan i jedinstven način.

On takođe daje inpute softverskom sistemu poreza na imovinu. Drugi važan zadatak je da se izvrši procena imovine na Kosovu.

Podrška osigurava da porez na imovinu ostaje vitalni izvor prihoda za opštine. Prihodi se koriste za poboljšanje svakodnevnog života građana.

Ministarstvo finansija, Odeljenje za porez na imovinu, ima sledeće odgovornosti:

Porez na imovinu:

 • Razvoj, rad i održavanje programa softvera za porez na imovinu
 • Obračun poreza na godišnjoj osnovi i priprema računa. Opštine zatim raspodeljuju račune
 • Objava informacija o porezu na imovinu
 • Inspekcija i kontrola rada opštine
 • Obavezna naplata neplaćenih dugova za porez na imovinu, u slučajevima kada opštine ne postupaju u zakonskom roku.
 • Pomaže i podržava opštine u tumačenju zakona, rešava žalbe protiv opštinskih odluka i sertifikata za procenu vrednosti kao i druga pitanja koja se odnose na porez na imovinu

Procena u masi:

 • Obavlja masovne procene i izdaje potvrde o procenjenoj vrednosti
 • Razviti modele evaluacije
 • Prikuplja i analizira prodaju, statistiku i druge informacije potrebne za određivanje tržišnih vrednosti
 • Rešava žalbe vezane za potvrde o procenjenoj vrednosti

OPŠTINE

Opštine vrše oporezivanje imovine na svojim teritorijama. Ovo uključuje odluke o lokalnim poreskim stopama i registraciji, klasifikaciji i inspekciji imovine, kao i utvrđivanje ko je odgovoran poreski obveznik.

Kada se obračunava porez, opštine povlače i distribuiraju račune. Oni takođe obrađuju tužbe i pritužbe poreskih obveznika.

Porez na imovinu čini oko jednu trećinu sopstvenih prihoda opština, što ga čini važnim doprinosom investicijama u obrazovanje, puteve, rekreaciju itd.

Opštine imaju sledeće odgovornosti:

 • Registracija i upravljanje podacima o porezu na imovinu
 • Klasifikacija imovine
 • Inspekcija imovine
 • Odrediti ko je odgovorni poreski obveznik
 • Saradnja sa Ministarstvom finansija na proceni imovine
 • Izdavanje poreskih faktura
 • Naplata poreza, uključujući i prinudnu naplatu po potrebi
 • Razmatranje i odlučivanje o zahtevima za odlaganje plaćanja poreskih obaveza
 • Razmatranje i upravljanje žalbama
 • Povrat poreza poreskom obvezniku ili dužniku ako je potrebno
 • Odlučivanje i izricanje novčanih kazni ako je potrebno
Copy link
Powered by Social Snap